Grantový program

V grantovom programe MAS bolo schválených 17 projektov

Miestna akčná skupina MALOHONT podporí 14 projektov občianskych organizácií a 3 projekty mikroregiónov celkovou sumou 46 000 EUR. Aj vďaka tejto podpore budú v roku 2016 zrealizované zaujímavé aktivity a pribudnú nové turisticky zaujímavé miesta.

Do termínu uzávierky na predkladanie projektov prijala a zaregistrovala MAS MALOHONT 19 projektov, z toho 16 projektov vo výzve č. 01/GP/MAS/2016 a 3 projekty vo výzve č. 02/GP/MAS/2016. Po administratívnej kontrole postúpili všetky projekty do ďalšieho kola, v ktorom ich Výberová komisia MAS hodnotila na základe bodovacích kritérií.

Vzhľadom na počet dosiahnutých bodov a dostupné finančné prostriedky v grantovom programe MAS bolo vo výzve č. 01/GP/MAS/2016 schválených 14 projektov, na ktoré bude rozdelených 25 000 €. Vďaka nim bude zrealizovaných niekoľko podujatí, medzi ktorými je napríklad rekonštrukcia bojov počas 2. svetovej vojny na Hrbe medzi obcami Rimavská Baňa a Rimavské Zalužany, Slivkové hody v teriakovskom mlyne, kreatívne stretnutia v Hnúšti zamerané na plstenie i galaprogram 45-ročného jubilanta, ktorým je v tomto roku Folklórny súbor Vepor z Klenovca. Okrem toho bude podporený aj Country festival v Kokave nad Rimavicou a 24-hodinový volejbalový maratón v Hnúšti. Okrem toho bude v rámci projektov vybudované vzdelávacie centrum Včelín v Liešnici, altánok s ohniskom pod Maginhradom či prístrešok nad prameňom pitnej vody v Nižnom Skálniku. V Hnúšti bude zároveň spestrená expozícia v Múzeu socialistických kuriozít a v Dražiciach bude zrekonštruovaná veža kostola. Pozornosť miestnym produktom a špecialitám bude venovaná v projektoch Ovocný Malohont a Poľovnícke potulky Malohontom.

Vo výzve č. 02/GP/MAS/2016 boli schválené všetky 3 projekty v plnej požadovanej sume vo výške 21 000 €. Cez jeden z nich bude dokončený a oficiálne otvorený náučný chodník Po stopách Maginhradu, v ďalšom bude pomocou QR kódov spropagované prírodné, kultúrne a historické dedičstvo s prepojením na rozprávky a povesti Pavla Dobšinského. Tretí projekt je zmeraný na zriadenie dvoch expozícií, a to Múzeum Blasberga v Hnúšti a Múzeum súkenníctva a gubárstva v Klenovci, popri ktorých dôjde aj k rekonštrukcii synagógy v Kokave nad Rimavicou. O priebehu a realizácii projektov vás budeme pravidelne informovať.

Na stiahnutie:
Grantový program MAS Región občanom – občania regiónu:
Poradie projektov vo výzve č. 01/GP/MAS/2016
Popis schválených projektov vo výzve č. 01/GP/MAS/2016
Grantový program MAS Cestou – necestou:
Poradie projektov vo výzve č. 02/GP/MAS/2016
Popis schválených projektov vo výzve č. 02/GP/MAS/2016

Grantový program Miestnej akčnej skupiny MALOHONT 2016 je spolufinancovaný z finančného príspevku 43 obcí zahrnutých do územia MAS: Babinec, Budikovany, Čerenčany, Dražice, Drienčany, Ďubákovo, Hnúšťa, Horné Zahorany, Hostišovce, Hrachovo, Hrnčiarska Ves, Hrnčiarske Zalužany, Hrušovo, Chvalová, Klenovec, Kraskovo, Kociha, Kokava nad Rimavicou, Kružno, Kyjatice, Lehota nad Rimavicou, Lipovec, Lukovištia, Nižný Skálnik, Ožďany, Padarovce, Poproč, Potok, Rimavská Baňa, Rimavské Brezovo, Rimavské Zalužany, Rovné, Selce, Slizké, Sušany, Šoltýska, Španie Pole, Teplý Vrch, Utekáč, Veľké Teriakovce, Veľký Blh, Vyšný Skálnik, Zacharovce