Grantový program

V grantovom programe MAS schválených 16 projektov

Tento rok vyhlásila MAS MASLOHONT v rámci grantového programu 3 výzvy na predkladanie projektov, v ktorých bolo dokopy predložených 20 projektov. Výberová komisia MAS podporila vo štvrtok 3. júla 16 z nich sumou 37 600,00 EUR.

V grantovom programe pre malé obce z územia MAS, ktoré z rôznych dôvodov nepredložili projekt do výziev realizovaných cez LEADER, boli v tomto roku predložené len 4 projekty s celkovou požadovanou sumou 5 320,- EUR. Výberová komisia MAS schválila všetky z nich v plnej požadovanej sume, vďaka čomu bude v Kraskove zrekonštruovaná autobusová zastávka, v obci Budikovany upravia verejné priestranstvo, v Kocihe bude pri kultúrnom dome vybudovaný altánok a v Horných Zahoranoch pribudne ohnisko v rámci plánovanej oddychovej zóny.

Autobusová zastávka v Kraskove a obnovený interiér Dobšinského fary v Drienčanoch

Zničené informačné panely a vtáčia rozhľadňa na náučnom chodníku Drienčanský kras

Zostatok z tejto výzvy bol v zmysle podmienok presunutý do výzvy grantového programu, ktorá bola určená pre mimovládne organizácie, v ktorej bolo predložených dokopy 13 projektov. Vzhľadom na bodové hodnotenie projektov a rozpočet výzvy schválila Výberová komisia na 9 z nich príspevok v celkovej výške 11 280,- EUR. Medzi podporenými projektami je vydanie limitovanej edície spoločenskej hry Gemernation, realizácia podujatia Dedina ožíva v Drienčanoch a Zapačský zlatý kantár v Lehote nad Rimavicou, vybavenie pre skvalitnenie činnosti zväzu chovateľov v Čerenčanoch a dobrovoľných hasičov z Teplého Vrchu, ale aj prázdninové aktivity pri koňoch v Rimavskom Brezove. Okrem toho bude v obci Nižný Skálnik zariadená pamätná izba Učenej spoločnosti Malohontskej, v Drienčanoch vznikne časť expozície múzea rozprávky P. Dobšinského a v obci Potok bude obnovená studnička s pitnou vodou.

Výška schváleného príspevku v prvých dvoch výzvach sa pohybuje od 620,- do 1 660 EUR na projekt. Realizácia všetkých projektov je naplánovaná do konca tohto roka a my vás o nich budeme postupne informovať na tejto webstránke.

Novinkou tohto roka bola výzva grantového programu zameraná na rozvoj turistiky a cykloturistiky v území MAS. Projekty do nej predložili 3 mikroregióny pôsobiace na území MAS, z ktorých každý bol podporený plnou sumou 7 000,- EUR. Vďaka týmto projektom pribudne v území MAS približne 120 km značených cyklotrás, bude obnovené značenie a niektoré prvky na náučnom chodníku Drienčanský kras a pribudne aj nová turistická trasa z Budikovian do Chvalovej i pokračovanie náučného chodníka Po stopách Maginhradu v katastri obce Vyšný Skálnik.

Projekty budú realizované približne do polovice roka 2015, pričom rovnako zameraná výzva je naplánovaná aj na budúci rok.

Na stiahnutie:
REGIÓN OBČANOM – OBČANIA REGIÓNU – výzva č. 05/GP/2014:
Poradie projektov
Popis schválených projektov
PRE ROZVOJ OBCÍ – výzva č. 02/MAS/2014:
Poradie projektov
Popis schválených projektov
CESTOU – NECESTOU – výzva č. 03/MAS/2014:
Poradie projektov
Popis schválených projektov