Prezentácia regiónu

Už je Mitra, aj po Mitre…

To je názov ľudovej piesne, v ktorej sa spieva o ukončení pastierskej sezóny, rovnako ako tomu bolo aj počas uplynulej soboty 26. októbra na Salaši pod Maginhradom vo Veľkých Teriakovciach, kde sa konal druhý ročník podujatia Slovenské mitrovanie.

 

Mitrovanie alebo valaské hody či sviatok ovčiarov sa viaže k 26. októbru na deň sv. Demetera alebo Mitra, kedy sa končí pastierska sezóna. Bačovia a valasi sa v tomto období vracali do dedín, v kostole obetovali syry a po vyúčtovaní sa s majiteľmi oviec sa zúčastnili spoločnej hostiny. Práve na tento takmer zabudnutý zvyk nadväzuje podujatie Slovenské mitrovanie, počas ktorého boli pre návštevníkov podujatia pripravené ukážky prác na salaši, hudba a tance valaskej kultúry, výstava a ďalšie sprievodné aktivity.

Podujatiu prialo tento rok aj počasie. Po rozplynutí rannej hmly sa areál salaša zaplnil stovkami ľudí, ktorí si s veľkým záujmom pozreli ukážku strihania oviec, zaháňanie stáda, ako aj spracovanie ovčej vlny, mlieka i mäsa. V kolibke pri salaši sa vyrábali syry, odvárala žinčica, údili oštiepky a nechýbala ani ukážka výroby pareníc a korbáčikov. Na čerstvých výrobkoch z ovčieho mlieka si pochutnali malí i veľkí návštevníci podujatia. Okrem toho si mohli pozrieť, ale aj vyskúšať spracovanie ovčej kože, česanie ovčej vlny a tkanie kobercov z nej. Nechýbal ani bačovský riad, kožené kapsy, drevené plastiky s ovčiarskou tematikou či pletené kožené biče.

Tieto remeselné výrobky si našli miesto aj v mlyne, kde sa od predchádzajúceho dňa konala výstava spojená s premietaním filmov s pastierskou tematikou. Viac o výstave sa dočítate – TU.

V piatok 25. októbra sa okrem otvorenia výstavy v mlyne a premiéry filmu o ľudovom umelcovi Milanovi Katreniakovi z Tisovca konal aj seminár zameraný na miestne produkty a ich regionálne značenie. Viac informácií, fotografie a prezentácie zo seminára nájdete – TU.

Lákadlom bola aj vôňa a skvelá nálada, ktorá sa šírila v okolí ôsmich súťažných družstiev z celého regiónu. Tie si zmerali sily vo varení baraních špecialít, čím zároveň prezentovali rôzne spôsoby spracovania baranieho mäsa. V ponuke súťažných jedál prevládal baraní perkelt, kapustnica, guľáš a plnené pečené rebrá s rôznymi prílohami, s ktorými zvíťazilo družstvo Kokavskí gurmáni. Druhé v poradí skončili dôchodkyne z Hrachova a tretie miesto získali Havrany z Lukovíšť.

Celkovú atmosféru počas dňa dotvárali heligonkári Jaroslav Petrinec, Andrej Kamenský, Ján Kožiak a Ľubomír Zvara, ku ktorým sa v záverečnom kultúrnom programe pridali folklórne súbory Vepor z Klenovca, Kokavan z Kokavy nad Rimavicou, Rimavan z Rimavskej Soboty, Laznícky výber a Mladosť z Banskej Bystrice, ako aj fujaristi z Kotošky a Dušan Ceber.

Bodkou za podujatím bolo posedenie a voľná zábava pri ľudovej hudbe FS Vepor z Klenovca, ktorou sa ukončilo dvojdňové vzdelávacie a propagačné podujatie Slovenské mitrovanie. Jeho cieľom bolo spropagovať tradičné ovčiarstvo, život na salaši, zvykoslovie, hudobný a tanečný folklór našich predkov z tejto oblasti, čo sa nám vďaka všetkým spoluorganizátorom, dobrovoľníkom a účinkujúcim podarilo. Naše poďakovanie patrí aj mediálnym partnerom podujatia – Rimava.sk a RTVS – Rádio Regina Banská Bystrica za intenzívnu propagáciu podujatia.

Hlavným organizátorom podujatia bola Miestna akčná skupina MALOHONT a Salaš pod Maginhradom Veľké Teriakovce v spolupráci s odborným garantom, ktorým bola Katedra životného prostredia Fakulty prírodných vied UMB Banská Bystrica. Spoluorganizátorom výstavy konanej v mlyne bolo Gemersko – malohontské osvetové stredisko Rimavská Sobota a Občianske združenie OZVENY Hrachovo. Autorom myšlienky podujatia je etnológ a andragogik PhDr. Ivan Murín, PhD. z UMB Banská Bystrica v spolupráci s manželmi Stanislavou a Jaroslavom Zvarovcami z Klenovca.

 

 

 

Podujatie finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR a Banskobystrický samosprávny kraj. Časť aktivít bola spolufinancovaná z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, opatrenie 4.3 Chod MAS.

Poďakovanie účinkujúcim a dobrovoľníkom:

dobrovoľníkom MAS – Oľge Maciakovej, Gejzovi Hákovi, Ivanovi Vargovi, Štefanovi a Ivke Horváthovcom, Ingrid Palatinusovej, Arlete Kovácsovej, Gabike Medveďovej, Jarkovi Zvarovi a Miške Muránskej
Petrovi Juhaniakovi za ukážku strihania oviec a Mariánovi Jakabšicovi za zaháňanie oviec
Petre Pajasovej, Danke Spodniakovej a Elene Bútorovej za ukážku výroby syrov
Ľubke Žilkovej, Martinovi Felbabovi a Jánovi Fottovi za ukážku spracovania ovčej vlny
Samuelovi Dovalovi za ukážku opracovania ovčej kože
Michalovi Dovalovi za ukážku výroby lubových košíkov
Ľubošovi Majanovi za ukážku výroby bičov
Eve Dolinajovej za ukážku výroby bábik zo šúpolia
Jánovi Maciakovi, Jozefovi Švantnerovi a Ondrejovi Šufliarskemu za prezentáciu svojich drevených a kožených výrobkov
Milanovi Stierankovi, Milanovi Katreniakovi, Ľubošovi Majanovi, Jánovi Fottovi a Jánovi Maciakovi za zapožičanie výrobkov na výstavu
dobrovoľníkom a zamestnancom Salaša pod Maginhradom
súťažným družstvám – Hrachovianky, Trio Vareška z Čerenčian, MMJO Mikroregión Rimava a Rimavica, Kokavskí gurmáni, Folkloristi z OZ RODON Klenovec, DFS Mladosť z Klenovca, Havrany z Lukovíšť a Kokavská ambasáda Zvolen