Prezentácia regiónu

Úspech v celoslovenskej fotosúťaži, zapojte sa aj vy

3. miesto v kategórii „Život v našej MAS“
Ranná káva na Lipovci – autor: Martin Babarík

Miestna akčná skupina MALOHONT vyhlásila začiatkom júna 8. ročník fotografickej súťaže Malohont mojimi očami, ktorá je určená pre malých aj veľkých, amatérskych aj profesionálnych fotografov. Súťažné fotografie je možné posielať do 30.09.2020. Vybrané fotografie postupujú každý rok do celoslovenskej súťaže Najkrajšia fotografia z územia MAS, ktorej vyhlasovateľom je Národná sieť rozvoja vidieka SR. Rovnako tomu bolo aj v prípade minulého ročníka fotosúťaže, z ktorého uspela v celoslovenskom kole fotografia pod názvom Ranná káva na Lipovci, ktorej autorom je Martin Babarík. V kategórii Život v našej MAS sa umiestnila na 3. mieste.

Fotosúťaž Malohont mojimi očami aj tento rok poskytuje možnosť poukázať na to najlepšie, čo v regióne Malohont a jeho okolí máme – na miesta, pamiatky, ľudí i udalosti, ktoré zaujmú oko domáceho i toho fotografa, ktorý sa sem práve vďaka nim stále rád vracia. Súťaží sa v nasledovných kategóriách:

  1. Prírodné krásy – stromy, jaskyne, rybníky, skalnaté útvary, vodné toky, prírodné turistické zaujímavosti a pod.
  2. Kultúrne dedičstvo – kultúrne a historické pamiatky, pamätihodnosti, tradičná architektúra, tradičné podujatia, uchovávanie zvykov, remeslá a pod.
  3. Ľudia a život – ľudia pri práci, deti, rôzne aktivity realizované v regióne a pod.
  4. Naše obce – akékoľvek zábery z obcí Padarovce, Potok, Rimavské Zalužany, Rovné, Selce, Sušany a Šoltýska – momentky, detaily, ľudia pri práci, zaujímavosti obcí a pod.

Do každej z uvedených kategórií možno poslať maximálne 3 fotografie zhotovené na území MAS MALOHONT* s výnimkou kategórie č. 4, do ktorej možno poslať max. 3 fotografie z každej z obcí, ktorých sa táto kategória týka, pričom výber obcí nie je stály a mení sa pravidelne každý rok. Kategória sa ujala vďaka tomu, že fotografom poskytuje „voľnú ruku“, nakoľko v rámci nej môžu poslať akýkoľvek záber z uvedených obcí, či už ide o detaily, momentky, ľudí alebo iné objekty, ktoré zaujmú ich oko.

O víťazoch v jednotlivých kategóriách rozhodne hodnotiaca komisia a svojich favoritov si bude môcť vybrať aj verejnosť prostredníctvom hlasovania na web stránke MAS MALOHONT. Vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien víťazom prebehne koncom roka 2020 v Hnúšti počas otvorenia výstavy fotografií, na ktorú budú pozvaní všetci zapojení súťažiaci aj verejnosť. Z vybraných fotografií bude vydaný kalendár na rok 2021. Všetky fotografie budú zároveň súčasťou databázy MAS MALOHONT, ktorá má v pláne v priebehu najbližších rokov vydať hodnotnú knihu fotografií, ktorú získajú súťažiaci zo všetkých ročníkov fotosúťaže.

Podrobné podmienky súťaže a prihlášku nájdete tu:
(kliknite na obrázok)

* územie MAS MALOHONT:
Babinec, Budikovany, Čerenčany, Dražice, Drienčany, Ďubákovo, Horné Zahorany, Hnúšťa, Hostišovce, Hrachovo, Hrnčiarska Ves, Hrnčiarske Zalužany, Hrušovo, Chvalová, Klenovec, Kraskovo, Kociha, Kokava nad Rimavicou, Kružno, Kyjatice, Lehota nad Rimavicou, Lipovec, Lukovištia, Nižný Skálnik, Ožďany, Padarovce, Poproč, Potok, Rimavská Baňa, Rimavské Brezovo, Rimavské Zalužany, Rovné, Selce, Slizké, Sušany, Šoltýska, Španie Pole, Teplý Vrch, Utekáč, Veľké Teriakovce, Veľký Blh, Vyšný Skálnik, Zacharovce