Prezentácia regiónu

Úspech fotografov z našej MAS v celoslovenskej fotosúťaži

Národná sieť rozvoja vidieka SR vyhlásila v tomto roku už 3. ročník súťaže Najkrajšia fotografia MAS/VSP, do ktorej sa s víťaznými fotografiami z regionálneho kola súťaže prihlásila aj MAS MALOHONT a dokopy bodovala s 5 zo 6 zaslaných fotografií.

 

Príležitosť aj takýmto spôsobom spropagovať a zviditeľniť život a dianie v MAS využilo tento rok 15 miestnych akčných skupín a 4 verejno – súkromné partnerstvá z celého Slovenska. Do fotosúťaže bolo celkovo prihlásených 112 fotografií, ktoré súťažili v 6 kategóriách: Naša príroda, Naši ľudia, Naše tradície, Naša budúcnosť, Naše „naj“ a Život v našej MAS.

Miestna akčná skupina MALOHONT zaslala do celoslovenského kola súťaže 6 fotografií – víťazov regionálneho kola fotosúťaže, ktorú vyhlásila v marci tohto roka. Hlasovanie v celoslovenskej súťaži prebiehalo v júni 2013, pričom celkovo bolo odovzdaných 3 481 súťažných hlasov. V každej kategórii zvíťazila fotografia, ktorá získala najväčšie sympatie v podobe najvyššieho počtu hlasov.

 

Vyhlásenie výsledkov a odovzdanie ocenení za víťazné fotografie prebehlo vo štvrtok 22. augusta 2013 v rámci výstavy Agrokomplex v pavilóne M1, kde sa počas nasledujúcich troch dní konala aj výstava všetkých súťažných fotografií.

MAS MALOHONT získala diplom za 1. miesto v kategórii Naši ľudia za fotografiu Petry Rapčanovej pod názvom Teta Zuzka, ako aj dve 2. miesta v kategórii Naša príroda za fotografiu Klenovská priehrada (Július Kohút) a v kategórii Naša budúcnosť za fotografiu Číže si šuhajko, číže si (Petra Rapčanová). V kategórii Naše tradície získala MAS 3. miesto s fotografiou Petra Dovalu a v kategórii Život v našej MAS sa rovnako na 3. mieste umiestnila fotografia Júliusa Kohúta.

Teta Zuzka – Foto: Petra Rapčanová

Víťazná fotografia kategórie Naši ľudia v súťažiach

Najkrajšia fotografia MAS/VSP 2013 a Najkrajšia fotografia MAS MALOHONT

Klenovská priehrada – Foto: Július Kohút

2. miesto v kategórii Naša príroda v súťaži Najkrajšia fotografia MAS/VSP 2013

Číže si šuhajko, číže si – Foto: Petra Rapčanová

2. miesto v kategórii Naša budúcnosť v súťaži Najkrajšia fotografia MAS/VSP 2013

Heligonkár FS Vepor z Klenovca – Foto: Peter Dovala

3. miesto v kategórii Naše tradície v súťaži Najkrajšia fotografia MAS/VSP 2013

Pred vystúpením na Klenovskej rontouke – Foto: Július Kohút

3. miesto v kategórii Život v našej MAS v súťaži Najkrajšia fotografia MAS/VSP 2013

Autorom víťazných fotografií blahoželáme a ďakujeme za účasť i pozitívnu propagáciu nášho regiónu. Rovnako ďakujeme aj všetkým hlasujúcim a ostatným zapojeným fotografom. Dúfame, že už teraz si pripravujete zábery do nasledujúceho ročníka súťaže.