Ostatné

Usmernenie PPA pre MAS v súvislosti s COVID-19

V súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou Covid-19 vydala Pôdohospodárska platobná agentúra 14.04.2020 usmernenie pre MAS, ktorým zavádza zmierňujúce opatrenie pre implementáciu programu.

Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre Miestne akčné skupiny v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19 obsahuje:

  • predĺženie niektorých lehôt súvisiacich s administrovaním žiadostí a zmlúv o poskytnutí NFP,
  • predĺženie niektorých lehôt a ďalšie odporúčania pre MAS,
  • úpravu niektorých povinností súvisiacich s obstarávaním tovarov, služieb a prác.

Na stiahnutie:
Usmernenie PPA pre MAS_covid-19.pdf