Spolupráca

Študijná cesta v MAS – Partnerství Moštěnka

V dňoch 13. – 14. októbra 2009 sa zástupcovia MAS MALOHONT zúčastnili semináru, ktorého cieľom bolo získanie praktických príkladov a výmena skúseností z realizácie prístupu LEADER v MAS – Partnerství Moštěnka v Českej republike.

Po privítaní a spoločnom obede v Bystřici pod Hostýnem sa v klubovni záhradkárov v obci Beňov konala prezentácia MAS – Partnerství Moštěnka a projektov podporených z programu LEADER. Rovnako boli predstavené aj projekty mikroregiónu Moštěnka, MAS Podhostýnska a obce Beňov, ktoré sme si prezreli počas prechádzky obcou. Navštívili sme školu, detské ihrisko, sokolovňu a múzeum arcibiskupa Stojana. Odtiaľ sme sa presunuli do obce Dřevohostice na zámok, v ktorom sme sa zúčastnili prehliadky Hasičského múzea a Múzea Záhoří. V spoločenských priestoroch zámku sme zástupcom českej MAS prezentovali činnosť našej miestnej akčnej skupiny a projekty, ktoré sme podporili v rámci grantových programov MAS.  Súčasťou spoločného večera bola aj prezentácia obce Dřevohostice, ochutnávka vín s odborným výkladom a diskusia o možných projektoch spolupráce.

Na druhý deň nás počas prehliadky baziliky a Múzea Matice svatohostýnske na pútnickom mieste Svatý Hostýn, kde sme boli ubytovaní, sprevádzalo sneženie. Ďalšou zastávkou bola obec Prusinovice, v ktorej sme navštívili školu a hasičskú zbrojnicu. V obci Rymice nás zaujali najmä ľudové domy Hanáckeho skanzenu rozptýlené medzi obytnými domami. Stretnutie sme ukončili prehliadkou projektov obce Vlkoš – obecný rybník, zrekonštruované cesty, vybudované ihriská a zrekonštruovanú sokolovňu, v ktorej sa konal spoločný obed.

Praktické príklady projektov obnovy obcí, ktoré sme navštívili, môžu byť dobrou inšpiráciou aj pre obce z našej MAS pri príprave projektov v rámci realizácie prístupu Leader u nás. Príkladné boli pre nás aj aktivity zamerané na zachovanie histórie obcí, regiónov či významných osobností, rovnako aj spolková činnosť obyvateľov obcí, ktorí sa okrem vlastných aktivít zapájajú aj do rôznych brigád v obci. V rámci diskusií o projektoch spolupráce sme sa predbežne dohodli na vzdelávaní mladých ľudí v oblasti rozvoja vidieka a prípravy projektov a na projektoch zameraných na zachovanie kultúrneho dedičstva.

V mene všetkých účastníkov ďakujeme priateľom z českej MAS – Partnerství Moštěnka za bohatý program a pohostinnosť počas obidvoch dní. Informačný seminár „Realizácia prístupu LEADER: Skúsenosti MAS – Partnerství Moštěnka, príležitosť pre rozvoj MAS MALOHONT“ bol realizovaný v rámci realizácie prístupu Leader, opatrenia 4.3 Chod MAS.