Stratégia 2007 - 2013

Stratégia rozvoja územia odovzdaná

V najbližších mesiacoch bude prebiehať výberový proces, v ktorom bude komisia Ministerstva pôdohospodárstva SR hodnotiť predložené Integrované stratégie rozvoja a rozhodne o tom, či budeme patriť medzi prvých 13 území na Slovensku, ktoré získajú finančnú podporu na jej realizáciu.

V mene spracovateľského kolektívu stratégie rozvoja územia MAS MALOHONT ďakujeme všetkým starostom, podnikateľom, občianskym združeniam, aktívnym občanom, zástupcom škôl a ďalším inštitúciám za ich čas, úsilie, financie a aktívnu účasť na spracovaní stratégie. Naše poďakovanie patrí aj poslancom obecných zastupiteľstiev za odsúhlasenie podpory, vďaka ktorej budú môcť miestne subjekty zrealizovať viac projektov v prospech rozvoja obcí i celého regiónu.

Veríme, že vďaka dlhoročnej a systematickej spolupráci budeme úspešní, no na rozhodnutie si budeme musieť niekoľko mesiacov počkať. Už dnes je jedným z úspechov našej spoločnej práce to, že určite nebudeme čakať so založenými rukami, ale budeme pokračovať v našich aktivitách. Ďakujeme za dôveru a prajeme všetkým občanom, miestnym subjektom a obciam veľa chuti, síl i financií do realizácie nápadov, ktoré posunú život v našom regióne vpred.