Regionálne produkty

Spoznali sme 11 nových produktov regionálnej značky GEMER-MALOHONT

Oblastná organizácia cestovného ruchu GEMER prvý krát ako koordinátor značky regionálny produkt GEMER-MALOHONT udelila
certifikáty novým regionálnym producentom a poskytovateľom služieb. Už ôsma výzva k predkladaniu žiadostí o certifikáciu prebehla v septembri 2023. Dňa 7. decembra bol všetkým úspešným žiadateľom slávnostne odovzdaný certifikát a právo na používanie ochrannej známky.

Značka regionálny produkt GEMER-MALOHONT môže byť udelená fyzickým aj právnickým osobám, ktoré vyrábajú výrobky alebo poskytujú služby v regióne Gemer-Malohont a zároveň využívajú tradičné postupy, miestne alebo regionálne zdroje a suroviny. “Cieľom značky je podporiť tých, ktorí prispievajú k udržateľnému rozvoju regiónu a zároveň chránia jeho prírodné a kultúrne bohatstvo” uviedla Miroslava Vargová, iniciátorka vzniku regionálnej značky.

Slávnostné udeľovanie certifikátov sa uskutočnilo v obecnom múzeu Muráň. Úspešnými žiadateľmi a novými členmi rodiny značky regionálny produkt GEMER-MALOHONT sa stali:

 • sirkovské guľky s dynamitom – OZ Sirkovanci
 • Klenovecký syrec – Keľo a synovia, s.r.o.
 • za studena lisované oleje – MARKOS, s.r.o.
 • domáce cestoviny z prepeličích vajec – BSS Agro, s.r.o.
 • remeselné pivá – Jajnekem, s.r.o.
 • originálne dekorácie z dreva – Ondrej Bútor
 • kožené výrobky – Mgr. Dušan Petro (RukyTulave)
 • kožené výrobky – Ing. Michal Beracko
 • tradičné mäsové výrobky – Zbojská, s.r.o.
 • Klenovská rontouka (gemersko-malohontský folklórny festival) – Gemersko-malohontské osvetové stredisko
 • tradičné ubytovanie na Zbojskej v chalupách a chatách – Zbojská, s.r.o.

“Hodnotenie a výber predložených produktov či služieb nebolo jednoduché, ale podľa nastaveným kritérií vieme, že výsledkom sú kvalitné a tradičné ukážky udržiavania hodnoty v regióne. Nadchádzajúca sezóna 2024 prinesie množstvo príležitostí na prezentáciu a podporu miestnych remeselníkov a my veríme, že spolupráca s novými, ale takisto aj aktuálnymi držiteľmi značky sa ešte zlepší”, dodal koordinátor regionálnej značky GEMER-MALOHONT Branislav Očkaik.

Zdroj: Tlačová správa OOCR GEMER