Výzvy MAS

Skontrolovali sme realizáciu vybraných projektov

Monitorovací výbor MAS v spolupráci s manažérkou MAS navštívil v pondelok 16.12. šesť obcí a jedného podnikateľa za účelom kontroly realizácie projektov podporených prostredníctvom výziev MAS MALOHONT.

 

Cieľom monitoringu projektov priamo na mieste bolo overiť fyzickú realizáciu projektov a prekonzultovať riešenia prípadných problémov, resp. zmien v projektoch.

Prvou zastávkou Monitorovacieho výboru MAS bola obec Kružno, ktorá vybudovala v rámci projektu multifunkčné ihrisko a spoločenskú hru Kružno. Po nej nasledovala obec Zacharovce, ktorá v rámci projektu vybudovala ihrisko pri obecnom úrade a obec Veľký Blh, v ktorej boli zrekonštruované 4 autobusové zastávky.

V obci Drienčany navštívili členky Monitorovacieho výboru MAS prvý z objektov oddychovej zóny nad pamätnou farou P. Dobšinského. Je ním drevený labyrint s urývkami z rozprávok.

Popoludní pokračovala kontrola na mieste v obci Utekáč, kde boli v rámci rekonštrukcie kultúrneho domu vymenené okná a dvere, ako aj upravená fasáda. Odtiaľ smerovali zástupcovia MAS do turistickej oblasti Kokava – Línia, kde bolo v rámci 2 projektov zrekonštruované ubytovacie zariadenie do 10 lôžok a vybudované doplnekové služby k nemu ako jacuzzi, sauna, ľadová sprcha, prístrešok s krbom a pecou na pečenie. Predkladateľom projektu a prijímateľom podpory je Andrea Paveleková. Poslednou zastávkou bola obec Nižný Skálnik, ktorá zrekonštruovala nevyužívanú miestnosť v kultúrnom dome za účelom zriadenia pamätnej izby Učenej spoločnosti malohontskej.

Realizácia všetkých kontrolovaných projektov prebiehala alebo prebieha podľa plánu. Priamo na mieste bola odkonzultovaná jedna zmena projektu, ako aj náležitosti týkajúce sa vyúčtovania niekoľkých projektov, ktoré nasleduje po ukončení ich realizácie.