Výzvy MAS

Minulý týždeň sa konal seminár k aktuálnym výzvam MAS

V dňoch 14. – 15. januára 2010 sa konal v Hrachove seminár k aktuálnym výzvam MAS pre konečných prijímateľov – predkladateľov projektov (obce). Zúčastnilo sa ho 23 účastníkov.

Obsah seminára bol zameraný na oboznámenie sa s aktuálnymi výzvami MAS, na prípravu projektov a verejné obstarávanie pri zákazkách s nízkou hodnotou. Hlavnou lektorkou bola Ing. Martina Pavlovkinová, ktorá s účastníkmi seminára prešla krok za krokom celým formulárom projektu a poskytla im cenné rady pri jeho vypĺňaní. Záver prvého dňa patril splneniu kritérií spôsobilosti a prílohám, ktoré je potrebné k projektu predložiť. Druhý deň sme sa venovali pravidlám a postupu verejnému obstarávaniu pri zákazkách s nízkou hodnotou, ako aj dokumentom, ktoré je potrebné doložiť.

Počas seminára sme zmapovali projektové zámery prítomných obcí a konzultovali sme s nimi priebežné nejasnosti a konkrétne prípady. Otázky, na ktoré nepoznáme odpovede, sme spoločne sformulovali a zaslali na Ministerstvo pôdohospodárstva SR a na Národnú sieť rozvoja vidieka. Účastníkom seminára ďakujeme za aktívnu účasť a tešíme sa na ďalšie vzdelávacie aktivity.