Projekty MAS

Rozhľadňa Maginhrad je oficiálne otvorená

V sobotu 20. júna 2015 bola za účasti približne 200 návštevníkov oficiálne otvorená rozhľadňa Maginhrad. Súčasťou programu boli aj vyhliadkové lety vrtuľníkom, počas ktorých si mohli návštevníci vychutnať pohľad na rozhľadňu a jej okolie z vtáčej perspektívy.

Po výstupe na Maginhrad bola predsedníčkou MAS Ing. Oľgou Maciakovou, koordinátorkou projektu Elenou Kubaliakovou a zhotoviteľom stavby Ing. Stanislavom Bystrianskym symbolicky sprístupnená 16,8 metrov vysoká rozhľadňa. Po prekonaní 49 schodov si mohli návštevníci za sprievodu heligonkárov užiť výhľad na Rimavskú dolinu, po ktorom ich čakala túra späť. Poobedňajší program spestrili vyhliadkové lety vrtuľníkom R44, ktorý štartoval z areálu Salaša pod Maginhradom vo Veľkých Teriakovciach. Pripútanie sa, nasadenie slúchadiel, komunikácia s pilotom, odlepenie sa od zeme a pohľad na okolie z výšin – to bol nezabudnuteľný zážitok.

Rozhľadňa bola postavená pre potešenie z krásneho výhľadu a radosť nás všetkých. Pričinili sa o to desiatky ľudí od pracovníkov MAS a zhotoviteľa stavby, cez dobrovoľníkov MAS a pracovníkov obcí, ktorí pomáhali pri čistení okolia rozhľadne až po projektanta, archeológa a pracovníkov dotknutých inštitúcií, ktorí riešili rôzne povolenia či turistov, ktorí obnovili značenie turistických trás vedúcich k rozhľadni. Všetkým vám, ktorí ste nám pri výstavbe rozhľadne a čistení jej okolia pomohli, zo srdca ďakujeme.

Výstavba rozhľadne

Rozhľadňa je situovaná v juhovýchodnej časti hradného areálu, ktorý sa nachádzal v období stredoveku (13. – 15. storočie) na vrchole kopca Maginhrad. V spolupráci s Gemersko-malohontským múzeom v Rimavskej Sobote bol v roku 2014 vykonaný záchranný archeologický výskum pod základmi rozhľadne, a to prostredníctvom štyroch sond, ktoré boli hĺbené ručne. Pod vedením PhDr. Alexandra Botoša sa na archeologickom výskume, počas ktorého neboli zistené žiadne nálezy, podieľali 4 dobrovoľníci z obce Nižný Skálnik a Veľké Teriakovce.

Ďalších viac ako 35 dobrovoľníkov z Horných Zahorian, Lukovíšť, Nižného a Vyšného Skálnika, Hrachova, Hnúšte, Veľkých Teriakoviec, Dražíc, Teplého Vrchu, Rimavských Zalužian, Čerenčian, Vyšnej Pokoradze, Rimavskej Soboty a Tisovca pomohlo počas dvoch brigád pri čistení lokality Maginhradu.

V roku 2011 tu bola osadená schránka s vrcholovou knihou a lavička, o čo sa pričinili aktívni občania obce Veľké Teriakovce. Odvtedy tu boli okrem návštev zaznamenané aj jednotlivé kroky vedúce k výstavbe rozhľadni od jej zamerania v roku 2012, cez začiatok realizácie projektu až po jej výstavbu.

Vzhľadom na to, že je Maginhrad archeologickou lokalitou, bola pri výstavbe murovanej časti rozhľadne použitá lesná lanovka a pri prevoze drevených konštrukcií pomáhal vrtuľník. Celkovo sa na výstavbu rozhľadne spotrebovalo 20 m3 dreva a 60 m3 betónu.