Projekty MAS

Projekt česko-slovenskej spolupráce je symbolicky ukončený

Záverečná konferencia, ktorá sa konala 24. a 25. apríla 2015 na Salaši pod Maginhradom vo Veľkých Teriakovciach a v okolí, dala symbolickú bodku za projektom česko – slovenskej spolupráce. Jeho hlavnými výstupmi na slovenskej strane budú dve rozhľadne – na Maginhrade (k.ú. Nižný Skálnik) a na Laze Slopovo (k.ú. Klenovec). Partnermi projektu spolupráce pod názvom Spoločne sme na koni je Miestna akčná skupina MALOHONT (SR), MAS Hříběcí hory (ČR) a MAS Vyškovsko (ČR) a záverečná konferencia bola jednou z jeho posledných aktivít.

V piatok 24. apríla boli v rámci oficiálnej časti konferencie prezentované výstupy projektu spolupráce v jednotlivých partnerských MAS a po nej nasledovalo ešte pracovné stretnutie k vydaniu máp regiónov. Poobede nasledoval neoficiálny program, a to prehliadkou vodného mlyna vo Veľkých Teriakovciach a výstupom na rozhľadňu Vŕšok v Rimavskej Bani. Program druhého dňa začal výstupom k rozhľadni Maginhrad a pokračoval podujatím Durenie na Ďura na Salaši pod Maginhradom vo Veľkých Teriakovciach. Všetkým zúčastneným za českú i slovenskú stranu ďakujeme, ako aj tým, ktorí nám pomohli zabezpečiť sprievodný program konferencie.

Záverečná konferencia sa konala v rámci projektu česko – slovenskej spolupráce Společně jsme na koni/Spoločne sme na koni.

Foto: Mgr. Ivana Kováčová a Ivan Varga