Prezentácia regiónu

Pripravujeme kalendár podujatí na rok 2024

Po ročnej pauze sa opäť vraciame k obľúbenej aktivite, ktorou je kalendár podujatí. Pomôžte nám pripraviť jeho vydanie zamerané na podujatia, ktoré sa budú konať v regióne Malohont a jeho okolí v priebehu roka 2024.

Pošlite nám informácie o plánovaných podujatiach na rok 2024 a my ich radi zaradíme do tlačenej alebo elektronickej verzie kalendára. Ten následne nájdete v každej obci na území MAS MALOHONT a jej okolí, ako aj na web stránkach či sociálnych sieťach.

Vaše podujatia nám môžete posielať najneskôr do 07.12.2023, a to prostredníctvom elektronického formuláru – kliknite SEM. Pre každé podujatie vyplňte nový formulár.

V prípade, že máte k podujatiu aj výstižnú a kvalitnú fotografiu, môžete nám ju poslať na mirkakubka@malohont.sk s uvedením mena autora fotografie. Zaslaním fotografie autor súhlasí s jej prípadným zverejnením v kalendári podujatí na rok 2024 a iných propagačných materiáloch MAS.

Odkaz na formulár môžete posunúť aj ďalším organizáciám vo vašom okolí, a tým nám pomôcť naplniť kalendár ešte väčším množstvom podujatí.

Cieľom kalendára podujatí je:

  • zlepšiť propagáciu regiónu Malohont prostredníctvom podujatí realizovaných na jeho území a v blízkom okolí
  • podporiť snahu miestnych aktérov, organizácií, obcí i podnikateľov, ktorí sa podieľajú na spestrení života v našom regióne
  • zvýšiť informovanosť širokej verejnosti o dianí v regióne

Podujatia zaslané po termíne nebude možné zaradiť do tlačenej verzie kalendára a do elektronickej verzie budú pridávané postupne. Miestna akčná skupina MALOHONT si vyhradzuje právo na výber podujatí, a to z hľadiska regionálneho významu podujatí. Rovnako si vyhradzuje právo nepoužiť fotografie nedostatočnej kvality.

Vopred ďakujeme za spoluprácu pri príprave kalendára podujatí na rok 2024.

 

 

Foto: Milan Alberti