Prezentácia regiónu

Pripravujeme kalendár podujatí na leto 2022

Zdá sa, že obdobie pandemických obmedzení máme nateraz za sebou, preto sa vraciame ku kalendáru podujatí, ktorý sme vám s výnimkou posledných dvoch rokov každoročne prinášali. Pomôžte nám pripraviť tohtoročné vydanie zamerané na letnú sezónu 2022.

Pošlite nám informácie o plánovaných podujatiach v mesiacoch máj – október a my ich radi zaradíme do tlačnej alebo elektronickej verzie kalendára. Ten následne nájdete v každej obci na území MAS MALOHONT a jej okolí, ako aj na web stránkach či sociálnych sieťach.

Vaše podujatia nám môžete posielať najneskôr do 29.04.2022 do 12:00 hod., a to prostredníctvom elektronického formuláru – kliknite SEM. Pre každé podujatie vyplňte nový formulár.

V prípade, že máte k podujatiu aj výstižnú a kvalitnú fotografiu, môžete nám ju poslať na info@malohont.sk s uvedením mena autora fotografie. Zaslaním fotografie autor súhlasí s jej prípadným zverejnením v kalendári podujatí na leto 2022 a iných propagačných materiáloch MAS. Odkaz na formulár môžete posunúť aj ďalším organizáciám vo vašom okolí, a tým nám pomôcť naplniť kalendár ešte väčším množstvom podujatí.

Cieľom kalendára podujatí je:

  • zlepšiť propagáciu podujatí realizovaných v regióne Malohont a jeho okolí
  • podporiť snahu miestnych aktivistov, organizácií, obcí i podnikateľov, ktorí sa podieľajú na spestrení života v našom regióne
  • zvýšiť informovanosť širokej verejnosti o dianí v regióne

Podujatia zaslané po termíne nebude možné zaradiť do tlačenej verzie kalendára a do elektronickej verzie budú pridávané postupne. Miestna akčná skupina MALOHONT si vyhradzuje právo na výber podujatí, a to z hľadiska regionálneho významu podujatí. Rovnako si vyhradzuje právo nepoužiť fotografie nedostatočnej kvality.

Vopred ďakujeme za spoluprácu pri príprave kalendára podujatí na leto 2022.