Prezentácia regiónu

Pripravujeme kalendár podujatí na rok 2020

Po roku Vám opäť ponúkame možnosť propagovať Vaše podujatia v spoločnom Kalendári podujatí na rok 2020. Dajte nám do 22.11.2019 vedieť o tom, aké podujatia a kedy plánujete a my ich radi zaradíme do tlačenej alebo elektronickej verzie kalendára, ktorý bude zahŕňať podujatia konané na území Miestnej akčnej skupiny MALOHONT a v jej okolí.

Vaše podujatia nám môžete posielať najneskôr do 22.11.2019 do 16:00 hod., a to prostredníctvom elektronického formuláru – kliknite SEM. Pre každé podujatie vyplňte nový formulár. V prípade, že máte k podujatiu aj výstižnú a kvalitnú fotografiu, môžete nám ju poslať na info@malohont.sk s uvedením mena autora fotografie. Zaslaním fotografie autor súhlasí s jej prípadným zverejnením v Kalendári podujatí 2020 a iných propagačných materiáloch MAS. Odkaz na formulár môžete posunúť aj ďalším organizáciám vo Vašom okolí, a tým nám pomôcť pri naplnení kalendára.

Cieľom kalendára podujatí je:

  • zlepšiť propagáciu podujatí realizovaných v regióne Malohont a jeho okolí
  • podporiť snahu miestnych aktivistov, organizácií, obcí i podnikateľov, ktorí sa podieľajú na spestrení života v našom regióne
  • posilniť spoluprácu v rámci územia MAS MALOHONT i mimo neho
  • zvýšiť informovanosť širokej verejnosti o dianí v regióne

Podujatia zaslané po termíne nebude možné zaradiť do tlačenej verzie kalendára a do elektronickej verzie budú pridávané postupne. Miestna akčná skupina MALOHONT si vyhradzuje právo na výber podujatí do tlačenej verzie kalendára podujatí, ako aj do jeho elektronickej verzie, a to z hľadiska regionálneho významu podujatí. Rovnako si vyhradzuje právo nepoužiť fotografie nedostatočnej kvality. Podujatia zaradené do elektronického kalendára budú navyše aktualizované a propagované vždy mesiac dopredu počas celého roka. Vopred ďakujeme za spoluprácu pri príprave Kalendára podujatí na rok 2020.

Technické problémy pri vypĺňaní formuláru Vám pomôžu vyriešiť:
Ivana Kováčová – info@malohont.sk, 0907 349 531