Prezentácia regiónu

Pripravujeme Kalendár podujatí na rok 2018

Po roku Vám opäť ponúkame možnosť propagovať Vaše podujatia v spoločnom Kalendári podujatí na rok 2018. Dajte nám do 20.11.2017 vedieť o tom, aké podujatia a kedy plánujete a my ich radi zaradíme do tlačenej alebo elektronickej verzie kalendára, ktorý bude zahŕňať podujatia konané na území Miestnej akčnej skupiny MALOHONT a v jej okolí.

Vaše podujatia nám môžete posielať najneskôr do 20.11.2017, a to cez dotazníkový formulár, ktorý si môžete stiahnuť TU – po jeho vyplnení ho pošlite na mailovú adresu: info@malohont.sk. V prípade, že máte k podujatiu aj výstižnú a kvalitnú fotografiu, môžete nám ju poslať na vyššie uvedený mail s uvedením mena autora fotografií. Zaslaním fotografií autor súhlasí s ich zverejnením v Kalendári podujatí 2018. Formulár dotazníka môžete posunúť aj ďalším organizáciám vo Vašom okolí a pomôcť nám pri naplnení kalendára. Podujatia zaslané po uvedenom termíne nebude možné zaradiť do tlačenej verzie kalendára a do elektronickej verzie budú pridávané postupne.

Cieľom kalendára podujatí je:

  • zlepšiť propagáciu podujatí realizovaných v regióne Malohont a jeho okolí
  • podporiť snahu miestnych aktivistov, organizácií, obcí i podnikateľov, ktorí sa podieľajú na spestrení života v našom regióne
  • posilniť spoluprácu v rámci územia MAS MALOHONT i mimo neho
  • zvýšiť informovanosť širokej verejnosti o dianí v regióne

Miestna akčná skupina MALOHONT si vyhradzuje právo na výber podujatí do tlačenej verzie kalendára podujatí, ako aj do jeho elektronickej verzie, a to z hľadiska regionálneho významu podujatí. Rovnako si vyhradzuje právo nepoužiť fotografie nedostatočnej kvality. Podujatia zaradené do kalendára budú navyše aktualizované a propagované vždy mesiac dopredu počas celého roka. Vopred ďakujeme za spoluprácu pri príprave Kalendára podujatí na rok 2018.