Prezentácia regiónu

Pripravujeme Kalendár podujatí na rok 2016

Po roku Vám opäť ponúkame možnosť propagovať Vaše podujatia v spoločnom Kalendári podujatí na rok 2016. Dajte nám vedieť o tom, aké aktivity a kedy plánujete a my ich radi zaradíme do tlačenej alebo elektronickej verzie kalendára, ktorý bude zahŕňať podujatia konané na území Miestnej akčnej skupiny MALOHONT.

Vaše podujatia nám môžete posielať najneskôr do 11.11.2015, a to dvomi spôsobmi (vyberte si len jeden z nich):

  • cez elektronický formulár, ktorý zasiela podujatia automaticky – stačí kliknúť SEM
  • cez dotazníkový formulár, ktorý si môžete stiahnuť TU – po jeho vyplnení ho pošlite na mailovú adresu: info@malohont.sk

V prípade, že máte k podujatiu aj výstižnú a kvalitnú fotografiu, môžete nám ju poslať na vyššie uvedený mail s uvedením mena autora fotografií. Zaslaním fotografií autor súhlasí s ich zverejnením v Kalendári podujatí 2016. Podujatia zaslané po tomto termíne nebude možné zaradiť do tlačenej verzie kalendára a do elektronickej verzie budú pridávané postupne.

Cieľom kalendára podujatí je:

  • zlepšiť propagáciu podujatí realizovaných na území MAS MALOHONT
  • podporiť snahu miestnych aktivistov, organizácií, obcí i podnikateľov, ktorí sa podieľajú na spestrení života v našom regióne
  • posilniť spoluprácu v rámci územia MAS MALOHONT
  • zvýšiť informovanosť širokej verejnosti o dianí v regióne

Miestna akčná skupina MALOHONT si vyhradzuje právo na výber podujatí do tlačenej verzie kalendára podujatí, ako aj do jeho elektronickej verzie, a to z hľadiska regionálneho významu podujatí. Rovnako si vyhradzuje právo nepoužiť fotografie nedostatočnej kvality. Podujatia zaradené do kalendára budú navyše aktualizované a propagované vždy mesiac dopredu počas celého roka.Vopred ďakujeme za spoluprácu pri príprave Kalendára podujatí na rok 2016.