Prezentácia regiónu

Pripravujeme Kalendár podujatí na rok 2013

Po roku Vám opäť ponúkame možnosť propagovať Vaše podujatia v spoločnom Kalendári podujatí v roku 2013. Dajte nám vedieť o tom, aké aktivity a kedy plánujete, my ich radi zaradíme do tlačenej alebo elektronickej verzie kalendára, ktorý bude zahŕňať podujatia konané na území MAS.

Vaše podujatia nám zasielajte prostredníctvom formuláru, ktorý si môžete stiahnuť v dolnej časti tejto podstránky, najneskôr do 30.11.2012. Vyplnený formulár spolu s priloženou fotografiou posielajte na adresu info@malohont.sk. Nezabudnite prosím, uviesť meno autora fotografie. Formuláre zaslané po tomto termíne nebudú akceptované.

Miestna akčná skupina MALOHONT si vyhradzuje právo na výber podujatí do tlačenej verzie kalendára podujatí z hľadiska regionálneho významu podujatí. Na web stránke MAS však budú uverejnené všetky podujatia, ktoré budú navyše propagované aj vždy mesiac dopredu.

Vopred ďakujeme za spoluprácu pri príprave Kalednára podujatí na rok 2013.