Výzvy MAS

V predposledných výzvach pre obce sme prijali 13 projektov

Výstavba multifunkčných ihrísk, detských ihrísk, tržnice, altánku, rekonštrukcia požiarnej zbrojnice či úprava verejných priestranstiev. To sú zamerania projektov, ktoré predložili obce z územia MAS v predposledných výzvach na predkladanie projektov. Obce mohli svoje projekty predkladať od 19.12.2012 do 18.02.2013. Túto možnosť využilo 11 obcí, ktoré predložili spolu 13 projektov s požadovanou sumou 281 783,89 EUR.

Vo výzve č. 11/PRV/MAS 16 bolo predložených 10 projektov, v rámci ktorých budú po ich schválení vybudované multifunkčné ihriská v obci Rimavské Brezovo, Padarovce a Ožďany, detské ihriská v obci Veľký Blh, Vyšný Skálnik a Kokava nad Rimavicou, ale aj drobná architektúra v podobe altánkov v obci Kružno či v Drienčanoch. Ďalšie predložené projekty riešia rekonštrukciu požiarnej zbrojnice v Hrachove a výstavbu obecnej tržnice v Lehote nad Rimavicou.

V rámci výzvy č. 12/PRV/MAS 16 predložili obce 3 projekty zamerané na úpravu verejných priestranstiev v obci Hostišovce, Padarovce a Ožďany. Z uvedených projektov bolo 5 predložených opätovne po tom, ako neboli v predchádzajúcich výzvach schválené na úrovni PPA predovšetkým kvôli administratívnym nezrovnalostiam.

V najbližších dňoch bude prebiehať hodnotenie a výber projektov 7-člennou Výberovou komisiou MAS, v ktorej majú svoje zastúpenie starostovia, podnikatelia aj občiansky sektor. Po ich hodnotení bude nasledovať administratívna kontrola projektov a celého hodnotiaceho procesu na PPA, ktorá definitívne rozhodne o podporení, resp. nepodporení projektu. O ďalšom priebehu projektov Vás budeme informovať na našej web stránke.