Prezentácia regiónu

Prezentácia našej MAS pre zástupcov poľskej MAS

V utorok 28. augusta sme zástupcom MAS Partnerstvo Zalewu Zegrzyńskiego z Poľska predstavili aktivity našej MAS a príklady úspešne realizovaných projektov. Poznávacia návšteva sa konala v spolupráci so slovenskou MAS KRAS, v ktorej zástupcovia z poľskej MAS pobudli od 27. do 30. augusta.

Po úvodnej prezentácii aktivít našej MAS, ktorá sa konala v priestoroch jej sídla v Hrachove, bola prvou zastávkou obec Babinec. Starosta obce Jaroslav Benda predstavil zástupcom poľskej MAS obec a jej dva projekty realizované cez našu MAS – rekonštrukcia bývalej školy na spoločenské centrum a vybudovanie prístrešku nad zdrojom pitnej vody.

Ďalšou zastávkou návštevy bolo mesto Hnúšťa, v ktorom sme po spoločnom obede navštívili novo zrekonštuovanú knižnicu. Vedúca knižnice Mária Kvetková previedla našich hostí jej priestormi a oboznámila ich s pestrou paletou podujatí, ktoré knižnica realizuje. Poslednou zastávkou na ceste do územia MAS KRAS so sídlom v Plešivci bola prehliadka vodného mlyna vo Veľkých Teriakovciach.

Za pomoc pri zabezpečení poznávacej návštevy a príjemné prijatie zástupcov poľskej MAS ďakujeme starostovi obce Babinec, vedúcej Knižnice prof. Štefana Pasiara v Hnúšti a dobrovoľníkom občianskeho združenia OZVENY Hrachovo. Naša vďaka patrí aj manažérke MAS KRAS, ktorá zaradila územie našej MAS do programu tejto exkurzie. Bolo nám cťou prispieť k jej spestreniu.