Prezentácia regiónu

Prezentácia MAS na výstave koní

V sobotu 07. júla 2012 sa v Lehote nad Rimavicou konal ďalší ročník výstavy koní a westernových pretekov Zapačský zlatý kantár. Ani tento rok nechýbal na ňom prezentačný stánok MAS s propagačnými materiálmi o našom regióne.

Súčasťou podujatia bola už tradične výstava koní rôznych plemien, prehliadka hospodárskych zvierat a techniky, westernové preteky a country bál. Na svoje si prišli stovky milovníkov koní i deti. Okrem účastníkov podujatia navštívil náš stánok aj prezident SR, Ivan Gašparovič.

Za prezentáciu MAS na Zapačskom zlatom kantári ďakujeme predsedkyni MAS a prednostke MsÚ Hnúšťa, Ing. Oľge Maciakovej a Evke Garlátyovej.

Foto: Imrich Garláty