Spolupráca

Prezentácia MAS na konferencii v Olomouci

Na konferencii Partnerství LEADER 2010, ktorá sa konala minulý piatok (14.5.) v Olomouci, sa stretli miestne akčné skupiny z Čiech a Slovenska, aby si vymenili skúsenosti a diskutovali o možnej spolupráci. Nechýbala ani prezentácia našej MAS.

Česko-slovenskú konferenciu v konvintu Univerzity Palackého organizovalo Krajské sdružení Národní sítě MAS ČR, o.s. v Olomouckém kraji v spolupráci so Spolkom pro obnovu veknova Olomouckého kraje a s podporou Olomouckého kraja. Za našu MAS sa konferencie zúčastnila predsedníčka MAS, 3 členky Výboru MAS a 3 pracovníčky Kancelárie MAS.

Cieľom konferencie bolo:

  • zoznámiť sa s aktivitami, projektami a partnerstvami českých a slovenských MAS
  • diskutovať o možnostiach spolupráce MAS zo Slovenska a Čiech
  • informovať zástupcov riadiacich a platobných orgánov o projektoch spolupráce a možnostiach ich podpory

Po úvode, ktorý patril zdôvodneniu, prečo bola zrealizovaná konferencia českých a slovenských MAS boli predstavené aktivity Národnej siete MAS na národnej úrovni a v Olomouckom kraji. Potom nasledovala prezentácia našej MAS, v rámci ktorej sme účastníkom konferencie predstavili aktivity MAS, našu stratégiu, priebeh a podporené projekty v ukončených výzvach, grantový program, príklady projektov spolupráce mesta Hnúšťa, ako aj plánované projekty spolupráce v realizácie prístupu LEADER.

Zo slovenských MAS sa prezentovala ešte MAS LEV (Prešovský kraj) a MAS Požitavie – Širočina (Nitriansky kraj). MAS z Českej republiky zastupovala naša partnerská MAS – Partnerství Moštěnka, ďalej MAS Region Haná a MAS Horní Pomoraví. S podmienkami realizácie projektov spolupráce oboznámili účastníkov konferencie zástupcovia Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zemědělství ČR. V závere konferencie boli predstavené projekty spolupráce miestnych akčných skupín v Olomouckom kraji.

Po konferencii sme pokračovali s partnerskou MAS – Partnerství Moštěnka v jednaní o projektoch spolupráce. Jeden z nich zameraný na folklórne súbory a kultúrne podujatia plánujeme predložiť už v tomto roku. Ďalší, ktorý bude zameraný na vzdelávanie mladých ľudí v oblasti rozvoja regiónu a prípravy projektov, je na pláne v budúcom roku.

Ďakujeme organizátorom za pozvanie aj za možnosť prezentovať aktivity našej MAS a plány v oblasti spolupráce. Bola pre nás zdrojom nových informácií a  inšpirácií, aké ďalšie aktivity možno v prospech obyvateľov a subjektov v MAS robiť.