Projekty MAS

Predložili sme ďalší projekt spolupráce

Po viac ako dvoch mesiacoch príprav sme dnes odoslali na Pôdohospodársku platobnú agentúru projekt nadnárodnej spolupráce pod názvom Očami po krajine – Očima po krajině zameraný na výstavbu rozhľadní, úpravu vyhliadkových miest, spoločnú propagáciu a výmenu skúseností medzi partnermi projektu. Okrem MAS MALOHONT na slovenskej strane sú partnermi projektu MAS Hříběcí hory a MAS Vizovicko a Slušovicko z Českej republiky.

Hlavným predmetom projektu spolupráce je výstavba vyhliadkových veží a altánkov a úprava prírodných vyhliadkových miest. Na území MAS MALOHONT je naplánovaná výstavba dvoch rozhľadní, z toho jedna na Maginhrade v obci Nižný Skálnik a druhá na laze Slopovo v Klenovci. Okrem toho bude upravené aj jedno prírodné vyhliadkové miesto na sedle Chorepa v Klenovci. Na českej strane budú v území dvoch partnerských MAS postavené 4 rozhľadne, 6 altánkov a upravených 8 prírodných vyhliadkových miest.

Na území všetkých partnerov projektu budú vyhlásené fotosúťaže, spoločne budú spracované propagačné materiály a na oboch stranách projektu sa uskutočnia stretnutia k výmene skúseností v oblasti rozvoja pešej turistiky, cykloturistiky a hipoturistiky. Súčasťou stretnutí bude aj spoločný výstup na jednu z rozhľadní v jednotlivých územiach MAS.

 

Projekt nadnárodnej spolupráce bol predložený v tomto týždni na českej aj slovenskej strane v rámci osi 4 Leader programov rozvoja vidieka SR a ČR. Celková požadovaná výška finančných prostriedkov na slovenskú časť projektu je 40 000 EUR.

Realizácia projektu je však podmienená schválením časti projektu predloženej v ČR a časti projektu predloženej v SR. Držíme si palce 🙂

 

V mene pracovníčok MAS, ktoré sa podieľali na spracovaní projektu, sa chceme poďakovať všetkým miestnym nadšencom, spolkom, podnikateľom, starostom a pracovníkom obcí, vlastníkom pozemkov, architektom, partnerom projektu, členom MAS a ďalším, ktorí nám poskytli pomocnú ruku či radu pri príprave projektu.

 

Pracovníčky MAS:

Ing. Miroslava Kubaliaková, Elena Kubaliaková a Mgr. Stanislava Zvarová