Projekty MAS

Predložili sme 2 projekty nadnárodnej spolupráce

V utorok (31.05.) sme dokončili dva projekty nadnárodnej spolupráce, ktoré sme zaslali na Pôdohospodársku platobnú agentúru. Touto cestou sa chceme poďakovať každému, kto sa podieľal na ich príprave. Veľmi si to vážime a dúfame, že oba projekty uspejú.

Výmena skúseností a získavanie zručností v oblasti poľnohospodárstva, cestovného ruchu a kultúry pre podporu rozvoja území

Partneri projektu: MAS MALOHONT (SR), Podpoľanie (SR) a MAS Pilat (Francúzsko)

Požadovaná výška finančného príspevku: 39 980,00 EUR

V rámci projektu plánujeme zrealizovať výmenné pobyty na Slovensku a vo Francúzsku so zameraním na miestne produkty a ich využitie v oblasti cestovného ruchu, ako aj na spoluprácu a koordináciu aktivít poskytovateľov služieb v cestovnom ruchu. V druhej časti projektu plánujeme zrealizovať zrkadlové animačné podujatia na Slovensku a vo Francúzsku zamerané na prezentáciu miestnych produktov, ponuky cestovného ruchu a kultúrnych tradícií ako doplnkovej aktivity v cestovnom ruchu.

Kroje našich krajov

Partneri projektu: MAS MALOHONT (SR), MAS – Partnerství Moštěnka (ČR), MAS Podhostýnska (ČR) a Moravská cesta (ČR)

Požadovaná výška finančného príspevku: 40 000,00 EUR

Aktivity projektu sú venované vzájomnému spoznávaniu partnerov projektu a propagácií ich území prostredníctvom tradičnej ľudovej kultúry a jej využitia v cestovnom ruchu. V rámci projektu bude obnovená časť krojového vybavenia folklórnych kolektívov na území všetkých partnerov projektu. Okrem toho bude spracovaných niekoľko propagačných materiálov, ktoré budú využité v rámci animačných podujatí, ktoré budú realizované v zariadeniach cestovného ruchu na území všetkých partnerov projektu. Prezentácia území partnerov bude doplnená vystúpeniami folklórnych kolektívov.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa na príprave projektov podieľali – zástupcom partnerských MAS z Česka, Francúzska a Slovenska, tlmočníkovi a prekladateľovi Romanovi Gajdošovi, ako aj členom a dobrovoľníkom MAS MALOHONT.