Prezentácia regiónu

Mitrovanie: Aj tento rok fakľový sprievod bačov a valachov

Ukončenie pastierskej sezóny nazývané mitrovanie sa viaže k 26. októbru, na svätého Demetera alebo Mitra. Ide o starý zvyk, na ktorý pred piatimi rokmi nadviazali v obci Veľké Teriakovce podujatím Slovenské mitrovanie, počas ktorého čaká na verejnosť odborný program, ukážky prác na salaši, tance a hudba pastierskej valaskej kultúry, baranie špeciality a viaceré sprievodné aktivity ako jarmok, výstava či drevené atrakcie pre deti.

Po úspechu z minulého roka nebude ani tentokrát chýbať slávnostný sprievod ovčiarov z Gemer-Malohontu a Podpoľania. „Večerná atmosféra odpočtu salašníckej sezóny umocnená fakľami, signálnymi nástrojmi, gajdami, trombitami, ľudovými hudbami a vinšmi vyvrcholí vyúčtovaním s majiteľmi oviec a tancovačkou, ktorej súčasťou bude aj škola tanca.“ priblížil jeden z odborných garantov podujatia PhDr. Ivan Murin, PhD. Podobne to prebiehalo aj kedysi počas mitrovania nazývaného aj valaské hody, keď sa bačovia a valasi vracali zo salašov do dedín vo sviatočných šatách a v kostole obetovali syry a oštiepky. Potom nasledovalo vyúčtovanie sa s majiteľmi oviec a spoločná hostina, ktorej neodmysliteľnou súčasťou bola hudba, tanec a spev.

Dejiskom podujatia bude už tradične Salaš pod Maginhradom vo Veľkých Teriakovciach, ktorý v sobotu 22. októbra otvára svoje brány pre širokú verejnosť o 11:00 hod. Deň začína ukážkami prác na salaši ako napríklad pasenie oviec s ovčiarskymi psami, strihanie oviec, výroba syrov, odváranie žinčice či spracovanie ovčej vlny. Pri Humne bude prebiehať súťaž vo varení baraních špecialít, kde budú prezentované rôzne spôsoby spracovania baranieho mäsa. Do súťaže sa môžu prihlásiť 5-členné tímy priateľov, rodín či organizácií a firiem.

 

„Atmosféru úvodnej časti programu obohatia hudbou, spevom aj tancom účinkujúci na pódiu pri Pastierni – Folklórna skupina Revúška z Revúčky, Folklórna skupina Spod Kohúta z Muránskej Zdychavy, Folklórna skupina Hájiček z Chrenovca, Detský folklórny súbor Zrkadielko z Hnúšte, Detský folklórny súbor Radosť z Banskej Bystrice, heligonkári z Muráňa a ďalší.“ uviedla Mgr. Stanislava Zvarová, metodička pre folklór Gemersko-malohontského osvetového strediska v Rimavskej Sobote.

K ovčiarstvu sa viaže aj viacero remesiel, ktoré budú zastúpené na jarmoku najmä formou ukážok. Rady remeselníkov rozšíria aj tento rok ďalší výrobcovia z regiónu a okolia s medom, medovinou, trdelníkmi či syrmi. Okrem toho sú pre návštevníkov podujatia pripravené aj ďalšie sprievodné aktivity ako výstava oviec či drevených atrakcií pre deti v areáli salaša.

V teriakovskom mlyne bude zároveň od 09:30 hod. prebiehať výstava Jelšavské zvonce, ktorú bude sprevádzať riaditeľka Mestského múzea Jelšava Tatiana Strelková. Súčasťou výstavy bude aj prezentácia filmu o zvonkárovi Jaroslavovi Bastyurovi Tradičné zvonkárstvo na Gemeri. Okrem toho sa v mlyne uskutoční seminár na tému Špecifiká terénneho výskumu folklóru s lektorkou doc. PhDr. Hanou Hlôškovou, CSc., z Katedry etnológie a muzeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Od 14:30 hod. zaplní areál salaša hudba, tanec a spev v podaní folklórnych kolektívov i sólistov – Folklórny súbor Podpoľanec z Detvy, Folklórny súbor Kokavan z Kokavy nad Rimavicou, Folklórna skupina Hájiček z Chrenovca, fujaristi Trio z Kotošky – Murinovci a Pavel Bielčik z Kokavy nad Rimavicou.

 

Už spomínaný sprievod bačov a valachov, v ktorom účinkujú folkloristi z Kokavy nad Rimavicou, Klenovca, Muránskej Zdychavy, Revúčky, Chrenovca, Detvy a Zvolena, odštartuje o 17:00 hod. a za svetla faklí sa presunie od salaša k Humnu, kde prebehne vyúčtovanie s majiteľom oviec. Po ňom bude nasledovať tancovačka pri ľudovej hudbe Bratov Briakovcov a škola tanca, počas ktorej sa návštevníci naučia tanečné prvky a motívy z Podpoľania ako tanierový, váľaný či cifrovanie.

 

Novinkou tohto ročníka je zlosovanie vstupeniek, ktoré prebehne po 16:00 hod. po vyhodnotení súťaže vo varení baraních špecialít.

Hlavným zámerom podujatia je zachovať zvyky spojené s ukončením pastierskej sezóny a priblížiť ich súčasnej generácii vrátane významu ovčiarstva ako špecifickej súčasti tradičnej ľudovej kultúry prostredníctvom kultúrno-osvetovej aktivity Slovenské mitrovanie. Cieľom organizátorov je zároveň zvýšiť povedomie verejnosti o tradičných spôsoboch obživy našich predkov cez osvojovanie si zručností v oblasti chovu oviec, spracovania ich produkcie a remesiel súvisiacich nielen s ovčiarstvom.

Organizátormi podujatia sú Miestna akčná skupina MALOHONT, Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote a Salaš pod Maginhradom Veľké Teriakovce. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Banskobystrický samosprávny kraj.

 

Podujatie sa koná za každého počasia.