Projekty MAS

Posledné animačné podujatie v ČR v Příkazoch

Aj keď bol Deň MAS v Příkazoch posledným podujatím, ktoré sa konalo na českej strane v rámci projektu nadnárodnej spolupráce Kroje našich krajov, veríme, že nebolo posledným a že sa na Morave na podobných podujatiach ešte neraz stretneme.

Dni česko – slovenskej spolupráce sa konali tentokrát na území MAS Moravská cesta v obci Příkazy od 14. do 16. septembra 2012. Hlavný program s jarmokom regionálnych produktov a folklórnymi slávnosťami pod názvom Deň MAS prebiehal v sobotu v Hanáckom skanzene Příkazy, kde územie našej MAS prezentoval Folklórny súbor Sinec z Hnúšte a ďalší zástupcovia z MAS.

Prvý deň začal prehliadkou pevnosti Fort Křelov, po ktorej sa konal workshop za účasti FS Sinec z Hnúšte a súborov z Moravy – Národopisný soubor Pantla z Nákla a Hanácky národopisný soubor Cholinka z Choliny. Súbory sa navzájom predstavili a naučili sa niekoľko tancov, ktoré na druhý deň predviedli v rámci spoločného vystúpenia.

Po prehliadke hradu Bouzov sa na druhý deň konala hlavná časť podujatia, ktorou bol Deň MAS. V areáli Hanáckeho skanzenu sa okrem výrobcov regionálnych produktov so značkou Haná, prezentovali aj partnerské miestne akčné skupiny – MAS Malohont, Moravská cesta, MAS Podhostýnska a MAS Moravská cesta. Okrem propagačných materiálov sme návštevníkom podujatia ponúkali vo forme ochutnávky dobroty z Malohontu ako syry, makové štrúdle, jablčník a lekváre. Územie MAS sme priblížili návštevníkom aj prostredníctvom tradičnej ľudovej kultúry v podaní FS Sinec z Hnúšte. Zaujali sme aj prehliadkou krojov všetkých folklórnych súborov z územia našej MAS, na ktorej sa okrem členov FS Sinec zúčastnili aj členovia FS Kokavan z Kokavy nad Rimavicou. Sprievodnými aktivitami podujatia boli ukážky mlátenia obilia cepmi a mláťačkou, prehliadky skanzenu a jazdenie na koňoch.

Cestou na Slovensko vystúpil FS Sinec ešte na Oseckých hodoch, čím ukončil trojdňové animačné podujatie na Morave, ktoré bolo zároveň posledným podujatím na území ČR v rámci projektu spolupráce a predposledným v rámci projektu. To posledné sa bude konať koncom októbra v území MAS MALOHONT, v obci Veľké Teriakovce.

„Realizáciou animačného podujatia v skanzene sa nám spoločne podarilo prilákať do jeho priestorov oveľa viac návštevníkov, ako býva zvykom. Aj to je jeden z pozitívnych dopadov animačných podujatí, ktoré prebiehajú v rámci projektu nadnárodnej spolupráce. Navyše prispievajú k propagácii zúčastnených MAS, tradičnej ľudovej kultúry i samotného zariadenia cestovného ruchu.“ povedala Milada Kochanová, koordinátorka projektu spolupráce.

Animačné podujatie je spolufinancované z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 a Programu rozvoje venkova ČR.