Grantový program

Podporíme projekty občianskych organizácií

Máte nápad, ako originálne spropagovať náš región, chcete zorganizovať zaujímavé podujatie alebo zveľadiť významné miesto vo Vašej obci? Využite šancu, ktorú Vám ponúkame a získajte podporu na jeho realizáciu vo výške 330 – 1 660 EUR. Premeňte Vás nápad na projekt a pošlite alebo doručte ho do Kancelárie MAS v Hrachove najneskôr do 20. mája 2013 do 16.00 hod.

Aj v tomto roku podporíme v rámci grantového programu MAS Región občanom – občania regiónu rôznorodé projekty, ktoré prispejú k rozvoju územia MAS MALOHONT a k aktivizácii jeho obyvateľov. Podporené budú projekty, ktoré budú zamerané na jednu alebo viac z týchto oblastí:

Podpora kultúrnych a športových podujatí
Zveľadenie významných miest a objektov v obciach
Motivačné súťaže a prezentácia regiónu

O finančnú podporu na ich realizáciu sa môžu uchádzať občianske združenia, neziskové organizácie, školy, záujmové združenia právnických osôb, mikroregióny a cirkevné organizácie, ktoré pôsobia (majú sídlo alebo prevádzku) v obciach zahrnutých do územia MAS MALOHONT. Minimálna suma, ktorú celkovo rozdelíme na Vaše projekty, je 8 300,- EUR.

Informácie a konzultácie Vám poskytnú pracovníčky Kancelárie MAS:
Ing. Miroslava Kubaliaková – 047/5695 533, 0903 772453, mirkakubka@malohont.sk
Mgr. Stanislava Zvarová, 047/5695 533, 0904 875369, info@malohont.sk
Elena Kubaliaková, 047/5695 533, 0905 715814, ozveny@ozveny.sk

Na Vaše otázky pri príprave projektov Vám odpovieme osobne aj 25. apríla 2013, kedy sa bude konať informačný deň k výzve v rámci grantového programu MAS.