Grantový program

Podporíme ďalšie projekty sumou 16 600 EUR

Máte nápad, ako skrášliť verejný priestor vo Vašej obci alebo chcete zorganizovať zaujímavé podujatie či prezentovať náš región? Využite šancu, ktorú Vám ponúkame a získajte podporu vo výške 330 – 1 660 EUR.

Máte nápad, ako skrášliť verejný priestor vo Vašej obci alebo chcete zorganizovať zaujímavé podujatie či prezentovať náš región? Využite šancu, ktorú Vám ponúkame a získajte podporu vo výške 330 – 1 660 EUR.

Premeňte Vás nápad na projekt a pošlite alebo doručte ho do Kancelárie MAS v Hrachove najneskôr do 02. mája 2011 do 16.00 hod.

Aj v tomto roku podporíme v rámci grantového programu MAS Región občanom – občania regiónu rôznorodé projekty, ktoré prispejú k obnove a rozvoju života v území MAS MALOHONT.

Podporené budú projekty, ktoré budú zamerané na jednu alebo viac z týchto oblastí:

Podpora kultúrnych a športových podujatí
Zveľadenie priestranstiev a významných miest v obciach
Motivačné súťaže a prezentácia regiónu
O finančnú podporu na ich realizáciu sa môžu uchádzať občianske združenia, neziskové organizácie, školy, záujmové združenia právnických osôb, mikroregióny, cirkevné organizácie a neformálne skupiny občanov (min. 5 ľudí, pričom min. 1 z nich musí mať skúsenosti s realizáciou projektov), ktoré pôsobia v obciach zahrnutých do územia MAS MALOHONT*.

Celkovo rozdelíme na Vaše projekty 16 600 EUR.

Informácie a konzultácie Vám poskytnú pracovníčky Kancelárie MAS:

Elena Kubaliaková, 047/5695 533, 0905 715 814, ozveny@ozveny.sk

Mgr. Stanislava Zvarová, 047/5695 533, 0904 875 369, info@malohont.sk

Vaše otázky, prípadne nejasnosti pri príprave projektov Vám zodpovieme osobne aj 11. apríla 2011, kedy sa bude konať informačný deň k výzve v rámci grantového programu MAS.