Regionálne produkty

Odovzdali sme certifikáty a podpísali zmluvu o spolupráci

Vo štvrtok 6. septembra sa na Salaši pod Maginhradom vo Veľkých Teriakovciach stretli pri odovzdávaní certifikátov výrobcovia, ktorým bola v tohtoročnej výzve udelená značka regionálny produkt GEMER-MALOHONT i tí, ktorí si obnovili platnosť certifikátu na ďalšie 2 roky. Na základe rozhodnutia Certifikačnej komisie zo dňa 09.08.2018 boli certifikáty na používanie značky regionálny produkt GEMER-MALOHONT pridelené nasledovným produktom a ich výrobcom:

  • drevené rezbárske výrobky – Július Pravotiak, Hrnčiarska Ves
  • osúch a chlebík – Tatiana Longauerová, Rimavská Sobota
  • med – Martin Böhmer, Revúca
  • Muránske buchty – Obec Muráň
  • zelenina – SHR Ladislav Hosszúréti, Rimavské Janovce
  • surové kravské mlieko – Roľnícka spoločnosť, a.s. Bottovo
  • osivo obilnín a strukovín – Roľnícka spoločnosť, a.s. Bottovo

Okrem toho boli certifikáty odovzdané aj dvom výrobcom, ktorí požiadali o predĺženie platnosti značky na ďalšie 2 roky:

  • cesnak – SHR Dušan Sekeráš, Orávka
  • včelie produkty – Viktor Vlčko, Kokava nad Rimavicou

Dokopy je v súčasnosti certifikovaných už 25 skupín remeselných, potravinových a poľnohospodárskych výrobkov. Pri tejto príležitosti prebehlo aj podpísanie zmluvy o spolupráci v oblasti regionálneho značenia na území regiónu Gemer-Malohont. Partnermi Miestnej akčnej skupiny MALOHONT sa stali miestne akčné skupiny Partnerstvo Muránska Planina-Čierny Hron, MAS Cerovina, VSP Južný Gemer a VSP Stredný Gemer.

Viac o regionálnych produktoch a regionálnom značení: www.gemer-malohont.sk