Ostatné

Návšteva priateľov z Čiech

V dňoch 24. – 25. júna 2009 navštívili náš región priatelia z českých mikroregiónov Holešovsko a Moštěnka, ktoré navzájom spolupracujú v rámci MAS – Partnerství Moštěnka. S ňou má naša MAS od roku 2007 podpísanú dohodu o partnerskej spolupráci. Dvojdňovú študijnú cestu sme začali privítaním a spoločným obedom v sídle našej MAS v Hrachove, ktoré sa nachádza v budove občianskeho združenia Ozveny. Úvod programu patril predstaveniu MAS MALOHONT, jej činnosti a aktivít. Potom nasledovala prezentácia MAS – Partnerství Moštěnka a jej skúseností s realizáciou stratégie cez program LEADER ČR. Po nej sme sa spoločne vybrali na obhliadku vodného mlyna v obci Veľké Teriakovce ako jedného z úspešných projektov v našom regióne, ktorý je krátko pred dokončením.

Malohontským večerom na dvore Pavlínka v obci Klenovec sme priblížili priateľom z partnerskej MAS atmosféru folklórneho festivalu, ktorý sa koná práve tento víkend. Posedenie pri občerstvení a neformálnych rozhovoroch dotvorili mladí muzikanti z Klenovca i Terchovej. V nočných hodinách sme sa ubytovali v penzióne Močiar v obci Kokava nad Rimavicou, odkiaľ sme sa na druhý deň vybrali do Drienčan. Po prehliadke obcou sme pohostili našich partnerov miestnymi špecialitami a predstavili sme im projekty našich mikroregiónov. Cestou z regiónu sme sa zastavili na poľnohospodárskej farme Gulik, v priestoroch ubytovania na súkromní, kde bola pripravená ochutnávka syrov a žinčice. Predposlednou zastávkou bola reštaurácia Koliba v Ožďanoch, kde sme po spoločnom obede v krátkosti zhodnotili celý pobyt zástupcov českej MAS u nás. Poslednou neplánovanou zastávkou bol kaštieľ v Ožďanoch.

Stretnutie dopadlo aj napriek niekoľkým nedostatkom a problémom nad naše očakávania a čo nás teší oveľa viac, páčilo sa a bolo podnetné aj pre priateľov v českej MAS. V rámci dvojdňovej študijnej cesty padli aj prvé návrhy na projekty spolupráce, ktoré chceme vylepšiť už v jesenných mesiacoch počas našej cesty do MAS – Partnerství Moštěnka. Už teraz sa tešíme na stretnutie.
Zároveň ďakujeme miestnym podnikateľom, starostom, združeniam a jednotlivcom z nášho regiónu, ktorí nám pomohli pri zabezpečení pohostenia, celého programu i priateľskej atmosféry počas obidvoch dní.

Študijná cesta mikroregiónov Holešovsko a Moštěnka v MAS MALOHONT bola financovaná zo zdrojov Programu obnovy venkova (ČR).

Územie MAS  – Partnerství Moštěnka sa nachádza na rozhraní Olomouckého a Zlínskeho kraja. Stretávajú sa tu národopisné oblasti Hané, Záhoří a Valašska. Do územia MAS patrí 45 obcí, z toho 22 obcí z mikroregiónu Moštěnka v Olomouckom kraji, 19 obcí mikroregiónu Holešovsko a 4 ďalšie obce zo Zlínskeho kraja. V území MAS žije viac 35 000 obyvateľov.

V území MAS sa nachádza podobne ako v našom regióne len jedno mesto, a to Holešov s 12 000 obyvateľmi. Vidiecke územie MAS tvorí 80 % poľnohospodárskej pôdy, 10 % tvoria lesy a 2 % vodné plochy. Na sever od MAS sa nachádza priemyselné centrum Přerov a na juh krajské mesto Zlín.

Cieľom MAS je zlepšovať územie 45 obcí v oblasti rozvoja turistiky a služieb cestovného ruchu, spolkového života, podpory podnikania na vidieku a poľnohospodárstva, ako aj v oblasti zlepšenia infraštruktúry v regióne.

Viac o MAS – Partnerství Moštěnka na www.mas-mostenka.cz