Prezentácia regiónu

Návrat do Dvora MAS na Klenovskej rontouke

Po vlaňajšej návšteve podujatia Dedina ožíva v rozprávkových Drienčanoch otvorila Miestna akčná skupina MALOHONT bránu svojho dvora na jubilejnom 40. ročníku Gemersko-malohontských folklórnych slávností – Klenovská rontouka.

Počas piatku 22. a soboty 23. júna patril priestor za Kultúrnym domom v Klenovci dvoru našej MAS. Pri vstupe návštevníkov tentokrát čakala prezentácia značky Regionálny produkt GEMER-MALOHONT vo forme ochutnávky potravinových a „okukávky“ remeselných výrobkov. Okrem koštovania kadečoho fajného od regionálnych výrobcov ste si u nás mohli pochutnať aj na guľáši, kapustnici, pečenej klobáske, ražničí a varenej kukurici. O pitný režim sa počas oboch dní staral Cafe Retro Bar z Hnúšti.

Okrem regionálnych produktov a činnosti MAS sme prostredníctvom fotografií a banerov, ktoré zdobili dvor, prezentovali aj turistické zaujímavosti regiónu Malohont. Jednu z myšlienok tohtoročnej rontouky – tematiku ovčiarskej a valaskej kultúry, vo dvore stvárňovala výstava výjavov z jednotlivých častí obľúbeného animovaného seriálu o Maťkovi a Kubkovi s názvom Pásli ovce valasi. Nezabudli sme ani na najmenších a pripravili sme pre nich detský kútik s Jankom Hraškom. Mohli si v ňom vyskúšať hádzanie kruhmi a loptičkami – hráškami. Čakala tu na nich aj úloha s hľadaním správnych dvojíc zvieratiek a maľovanky. Dobrá nálada a zábava vo dvore pretrvávala vďaka ľudovej hudbe Muzinkanti a heligonkárovi Jaroslavovi Petrincovi, ktorým touto cestou veľmi pekne ďakujeme.

Tak ako pominulé roky, ani teraz by sa organizácia dvora MAS nezaobišla bez pomoci dobrovoľníkov. Naša vďaka patrí Olinke Maciakovej, Mirke Vargovej, Ivkovi Vargovi, Elenke Kubaliakovej, Miškovi Kubaliakovi, Peťovi Švoňavovi, Vladkovi Bienovi, Zuzke Vysokaiovej, Janke Janšovej, Ivke Horváthovej, Števkovi Horváthovi, Ivke Kováčovej, Aďovi Cavarovi, Frederike Slížikovej, Mirke Bahledovej, Ingrid Palatinusovej, Arlete Kovácsovej, Marekovi Hazuchovi, Jorge Kovácsovej a Klaudii Kučovej.

Osobitne ďakujeme obci Klenovec za poskytnutie priestoru a všetkým našim členom a dobrovoľníkom, ktorí nám pomohli pri príprave a realizácii dvora MAS sponzorským príspevkom, napečením tradičných dobrôt, zapožičaním a dovozom všetkého možného aj nemožného, čím sme dotvorili atmosféru dvora.

Spracovala: Kristína Furmanová, administratívna pracovníčka MAS
Foto: Ivana Kováčová, administratívna pracovníčka MAS