Prezentácia regiónu

Prezentovali sme náš región na výstave Slovakiatour 2013

V dňoch 24. – 27. januára sa konal najväčší veľtrh cestovného ruchu na Slovensku ITF Slovakiatour, ktorého súčasťou bol aj kúsok z nášho regiónu v podobe prezentačného stánku s propagačnými materiálmi.

Z územia MAS MALOHONT sme predstavili na výstave najvýznamnejšie zaujímavosti z nášho regiónu ako sú gotické kostolíky v Rimavskom Brezove, Kyjaticiach, Kraskove, Rimavskej Bani a v Malých Teriakovciach alebo náučné chodníky Drienčanský kras, Zvernica a Ipeľ. Nechýbali ani informácie o vodných mlynoch vo Veľkých Teriakovciach a Ožďanoch, ako aj o aktivitách v nich organizovaných.

Okrem toho sme cez spoločné propagačné materiály spropagovali aj vybrané ubytovacie a stravovacie zariadenia z nášho regiónu i turistické možnosti ako pešia turistika, cykloturistika, jazdenie na koňoch, paragliding, kúpanie a zimné športy, ale aj tradičné podujatia a remeslá.

Chuť nášmu stánku dodala ochutnávka syrových uzlíkov, klobásy a sladkých i slaných dobrôt od šikovných ľudí z našej MAS.

Spolu s našou MAS sa výstavy zúčastnila aj firma IOP – plus s.r.o. z Poltára, ktorá má prevádzku v Kokave nad Rimavicou. Zaoberá sa výrobou sklenených pilníkov a iných darčekových predmetov zo skla, ktoré ponúkala návštevníkom nášho stánku. Viac o produktoch firmy nájdete na ich web stránke www.darcekyzoskla.sk.

Za spoluprácu pri organizačnom zabezpečení účasti na tejto výstave ďakujeme predovšetkým miestnym podnikateľom a ostatným členom MAS z radov občianskych združení a aktívnych občanov.