Projekty MAS

Nahrávanie CD ľudových piesní

Všetkým kolektívom ďakujeme za prípravu a spracovanie ľudových piesní, ktorými chceme propagovať hudobný folklór regiónu Gemer – Malohont prostredníctvom sólistov a speváckych skupín folklórnych súborov z našej MAS. Ďakujeme tiež obci Kokava nad Rimavicou za poskytnutie kultúrneho domu, ako aj podnikateľovi Jánovi Ulickému za prepravu folklórneho súboru Vepor z Klenovca. Už teraz sa tešíme na naše spoločné CD, na ktoré si budeme musieť ešte niekoľko dní počkať. Nahrávku a spracovanie CD realizuje Agentmedia – Peter Gazarek z Banskej Bystrice.