Prezentácia regiónu

Slovenské mitrovanie ukončil fakľový sprievod

Na Salaši pod Maginhradom vo Veľkých Teriakovciach sa uplynulú sobotu (24.10.) rozliehal zvuk pastierskych fujár, bičov a zvoncov, takmer na každom kroku znela ľudová hudba a vzduchom sa šírila nielen vôňa baraních špecialít, ale aj skvelá nálada vytvorená bohatým programom, dobrými ľuďmi a skvelým počasím.

Ukončenie pastierskej sezóny nazývané mitrovanie začalo v sobotu 24. októbra ukážkami prác na salaši. Návštevníci mohli vidieť zaháňanie a strihanie oviec, odváranie žinčice či výrobu syrov a pareníc z ovčieho mlieka, ktoré mohli priamo na mieste ochutnať. Nechýbala ani súťaž vo varení, v ktorej 6 súťažných družstiev predviedlo spracovanie baranieho mäsa na rôzne spôsoby. Víťazom sa stala Kokavská ambasáda Zvolen so živánkou, druhé miesto obsadilo družstvo ZRPŠ s baraním pilafom a tretím najlepším jedlom bol tradičný baraní perkelt od Mikroregiónu Rimava a Rimavica. Chuťou a servírovaním jedla nezaostali ani ďalšie družstvá, ktoré pripravili baraniu kapustnicu, barana s plackou či baranie ragú.

Remeselníci z regiónu a jeho okolia sa prezentovali svojimi výrobkami, rozprávaním a ukážkou prác. Vidieť ako vzniká guba z ovčej vlny, bačovský riad a pletený košík, vyskúšať si tkanie koberca či plieskanie bičom či ochutnať med priamo od včelára, medovinu alebo trdelník – to všetko umožnil návštevníkom remeselný jarmok, ktorý bol súčasťou podujatia.

Atmosféru dňa spríjemňovali spevom, hudbou i tancom folklórne súbory a spevácke skupiny na pódiu pri pastierni i pomedzi návštevníkov. Pre deti bol pripravený drevený kolotoč a ďalšie drevené atrakcie, zaujali ich však aj živé ovečky a kozy. V mlyne prebiehala výstava Ovčiarskeho múzea Liptovský Hrádok pod názvom Ovčiari – Valasi, remeslo a kultúra. Hlavný scénický program vyskladali tancom a hudbou pastierskej valaskej kultúry folklórne kolektívy a sólisti z regiónov Gemer-Malohont, Podpoľanie, Horehronie, Horné Považie a Ponitrie.

Tohtoročnou novinkou a vyvrcholením mitrovania bol fakľový sprievod bačov a valachov. Tí sa kedysi na svätého Demetera alebo Mitra (26. októbra) vracali zo salašov do dedín vo sviatočných šatách a v kostole obetovali syr a oštiepky. Potom nasledovalo vyúčtovanie sa s majiteľmi oviec a spoločná hostina. Podobne tomu bolo aj teraz vo Veľkých Teriakovciach, kde bačovia a valasi podali majiteľovi oviec odpočet, koľko oviec odchovali, koľko zarezali, koľko mlieka nadojili, syra vyrobili a vlny nastrihali. Gazda im na záver poďakoval a pozval ich na zábavu a posedenie pri ľudovej hudbe.

Hlavnými organizátormi podujatia boli Miestna akčná skupina MALOHONT, Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote a Salaš pod Maginhradom Veľké Teriakovce. Odborným garantom podujatia bola Katedra životného prostredia Fakulty prírodných vied UMB Banská Bystrica.

Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja a Ministerstva kultúry SR. 

Pri príprave a realizácii podujatia nám pomáhali desiatky dobrovoľníkov z rôznych obcí nášho regiónu, ktorí pravidelne obetujú svoj čas a ochotu v prospech spoločných aktivít, ktorými sa snažíme o zachovávanie tradícií a šírenie dobrého mena regiónu. Aj vďaka vám je naša miestne akčná skupina naozaj akčná.