Prezentácia regiónu

Mitrovanie je úspešne za nami

Mitrovanie alebo valaské hody sa viažu k 26. októbru na deň svätého Demetera alebo Mitra, kedy sa končí pastierska sezóna. Práve na tento takmer zabudnutý zvyk sme už po siedmykrát nadviazali podujatím Slovenské mitrovanie, ktoré v sobotu 20. októbra prilákalo do Veľkých Teriakoviec tisícky návštevníkov. Bačovia a valasi sa v tomto období vracali s ovcami zo salašov do dedín, v kostole obetovali syry či oštiepky a po vyúčtovaní sa s majiteľmi oviec sa zúčastnili spoločnej hostiny, ktorej neodmysliteľnou súčasťou bola hudba, tanec a spev. Podobne to prebiehalo aj v sobotu 20. októbra na Salaši pod Maginhradom vo Veľkých Teriakovciach, kde boli pre návštevníkov podujatia pripravené ukážky prác na salaši, baranie špeciality, kultúrny program a rôzne sprievodné aktivity.

Ukážky prác na salaši

Všestranné využitie oviec a význam pastierstva priblížili návštevníkom ukážky pasenia a strihania oviec, spracovania mliečnej produkcie v podobe syra, bryndze, pareníc či žinčice, ako aj ukážky česania, spriadania a tkania z ovčej vlny. V rámci súťaže vo varení baraních špecialít prebiehala ukážka spracovania a neskôr aj ochutnávka jahňacieho mäsa na rôzne spôsoby. Súčasťou dopoludňajšieho programu bola aj výstava plemenných oviec, súťaž v pití žinčice a tancovaní odzemkov.

Remeselný a farmársky jarmok

S pastierstvom súviseli aj ďalšie remeslá ako napríklad výroba dreveného bačovského riadu, pletenie pastierskych bičov či výroba pastierskych káps. Okrem nich boli na jarmoku zastúpené aj ďalšie remeselné výrobky z dreva, hliny, vlny, drôtu, textilu či šúpolia, prírodné mydlá, včelárske produkty, vína, syry, pagáče, sušené ovocie a iné dobroty z regiónu a jeho okolia.

Ovčiarstvo v Malohonte na starých fotografiách

Ovčiarsku tradíciu v regióne Malohont pripomínala výstava fotografií z archívu Ústavu etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied. Po celom areáli boli rozmiestnené zábery z rôznych lokalít Klenovca spred viac ako pol storočia zachytávajúce činnosti spojené s pasením a dojením oviec či spracovaním ovčej vlny. Vďaka pozitívnym ohlasom sa výstava dočká v budúcom roku rozšírenia o ďalšie zaujímavé fotografie.

Špeciality z jahňacieho mäsa

Na svoje si prišli aj milovníci jahňacieho mäsa. Porota hodnotila nielen vzhľad, chuť, vôňu a konzistenciu, ale aj servírovanie jedla v dvoch súťažných kategóriách, a to tradičná a netradičná špecialita. Spomedzi ôsmich súťažných družstiev zvíťazili v prvej kategórii Dobrí upíri z Veľkých Teriakoviec s baraním babguľášom. Druhá v poradí skončila barania polievka s kapustou z kotlíka Mikroregiónu Teplý Vrch a tretie miesto obsadil ženský tím Hrachovianka, ktorý navaril kapustnicu. V druhej kategórii si víťazstvo ako jediný účastník odnieslo družstvo ZRPŠ, ktoré už tradične pripravilo netradičnú špecialitu, tentokrát baraniu koftu. Popri súťaži si mohli návštevníci pochutnať na nesúťažnom, ale rovnako chutnom pečenom baranovi na ražni z kuchyne Salaša pod Maginhradom.

Detský kútik

Novinkou bol osobitne vyčlenený krytý priestor pre deti, v ktorom mohli tvoriť, hrať sa, súťažiť i pozrieť si divadelné predstavenie Maťko a Kubko v podaní Divadelného súboru Punc. Ani tento rok nechýbal drevený kolotoč a iné drevené atrakcie, ani známa dvojica valachov v podobe maskotov v nadživotnej veľkosti, ktorá bola obletovaná malými aj veľkými.

Už je Mitra aj po Mitre…

Takmer na každom kroku bolo možné vidieť a počuť hudbu, tance a piesne valaskej kultúry. Pódium pri Pastierni patrilo v poobedňajších hodinách malým tanečníkom z detských folklórnych súborov Hájik a Hájiček z Rimavskej Soboty, ale aj folklórnemu súboru Háj z Rimavskej Soboty. Pastiersku náladu navodili heligonkári Folklórneho súboru Vepor z Klenovca a fujaristi z Revúcej a Vyšnej Pokoradze. O nezabudnuteľný zážitok na hlavnom pódiu pri salaši sa postarali Folklórna skupina Detvani z Detvy a Folklórny súbor Bukovinka z Braväcova s množstvom rekvizít s pastierskou tematikou, Trio fujaristov z Kotošky i Terchovská muzika. Bodkou na záver bol sprievod bačov a valachov, ktorý sa spolu s návštevníkmi podujatia presunul za hudby a spevu k pastierni, kde prebehlo symbolické vyúčtovanie s majiteľom oviec.

Poďakovanie

O prípravu a priebeh podujatia sa staralo viac ako 50 dobrovoľníkov z rôznych obcí a miest nášho regiónu, ktorým ďakujeme za ich ochotu, čas a pomoc pri zachovávaní tradícií a šírení dobrého mena regiónu, rovnako aj spoluorganizátorovi, ktorým bolo občianske združenie Teriakovčan. Za vytvorenie jedinečnej atmosféry podujatia ďakujeme takmer dvom stovkám účinkujúcich a remeselníkov, ako aj návštevníkom, ktorých v posledných rokoch počítame v tisícoch. Za pomoc pri stavaní pódia ďakujeme mestu Hnúšťa a firme BAUTRADE z Hnúšte, za požičanie kobercov zas Technickým službám mesta Hnúšťa a športovému klubu JUDO z Rimavskej Soboty. Organizátormi podujatia boli Miestna akčná skupina MALOHONT, Salaš pod Maginhradom Veľké Teriakovce a Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote. Odborným garantom podujatia od jeho začiatkov je PhDr. Ivan Murin, PhD. z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

O podujatí

Hlavým zámerom podujatia je zachovať a priblížiť verejnosti zvyky spojené s ukončením pastierskej sezóny vrátane ovčiarskej tradície v regióne Gemer-Malohont. Cieľom je podporiť vzdelávanie v oblasti regionálnej kultúry s dôrazom na ovčiarstvo ako špecifickú súčasť tradičnej ľudovej kultúry a zvýšiť povedomie verejnosti o tradičných spôsoboch obživy našich predkov formou prezentácie a osvojovania si tradičných zručností súvisiacich s ovčiarstvom a nadväzujúcimi remeslami. Slovenské mitrovanie je kultúrno-osvetové podujatie, ktoré sa venuje prezentácii ovčiarstva, ctí si prácu ovčiarov a je venované všetkým milovníkom tradičnej ľudovej kultúry.

Podujatie z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia, Banskobystrický samosprávny kraj a obec Veľké Teriakovce. Za podporu podujatia ďakujeme aj všetkým sponzorom a mediálnym partnerom.