Prezentácia regiónu

MITROVANIE 2018: Blíži sa ukončenie pastierskej sezóny

Ukončenie pastierskej sezóny nazývané mitrovanie sa viaže k 26. októbru, na svätého Demetera alebo Mitra. Ide o starý zvyk, ktorý si v obci Veľké Teriakovce pripomenieme v sobotu 20. októbra už po siedmykrát. Návštevníkov podujatia čakajú ukážky prác na salaši, tance a hudba pastierskej valaskej kultúry, baranie špeciality, jarmok či aktivity pre deti a nebudú chýbať ani najznámejší valasi Maťko a Kubko.

Dejiskom podujatia Slovenské mitrovanie bude už tradične Salaš pod Maginhradom vo Veľkých Teriakovciach. Program začína o 10:00 hod. ukážkami prác na salaši ako napríklad strihanie oviec, odváranie žinčice, výroba syrov, pareníc a bryndze či spracovanie ovčej vlny. Pri Humne bude prebiehať súťaž vo varení baraních špecialít, kde budú prezentované rôzne spôsoby spracovania baranieho mäsa. Do súťaže sa môžu prihlásiť 5-členné tímy priateľov, rodín či organizácií a firiem.

„Úvodnú časť podujatia obohatia hudbou, spevom aj tancom účinkujúci na pódiu pri Pastierni, a to detské folklórne súbory Hájiček a Hájik a Folklórny súbor Háj z Rimavskej Soboty, heligonkári Folklórneho súboru Vepor z Klenovca a fujaristi z Revúcej a Vyšnej Pokoradze.“ uviedla Mgr. Stanislava Zvarová, metodička pre folklór Gemersko-malohontského osvetového strediska v Rimavskej Sobote.

Pre návštevníkov podujatia sú počas dňa pripravené aj sprievodné aktivity ako výstava oviec, drevené atrakcie pre deti, súťaže pre dospelých alebo obľúbený jarmok s ukážkami remesiel, ktoré budú prebiehať na rôznych miestach v areáli salaša. Novinkou je detský kútik umiestnený v krytej hale, v ktorom čakajú na deti tvorivé dielne a iné aktivity, ale aj divadelné predstavenie Maťko a Kubko v podaní divadelného súboru Punc. Známa dvojica valachov bude na podujatí prítomná počas celého dňa v podobe maskotov v nadživotnej veľkosti.

Poobedňajšie hodiny vyplní Folklórna skupina Detvani z Detvy, Folklórny súbor Bukovinka z Braväcova, Trio fujaristov z Kokavy nad Rimavicou a Terchovská muzika. Na kultúrny program nadviaže slávnostný sprievod ovčiarov, bačov a valachov, ktorý bude ukončený vyúčtovaním s majiteľmi oviec. Atmosféra sprievodu bude umocnená fakľami, signálnymi nástrojmi, gajdami a ľudovými hudbami.

„Podobne to prebiehalo aj v nedávnej minulosti počas mitrovania nazývaného aj valaské hody, keď sa bačovia a valasi vracali zo salašov do dedín vo sviatočných šatách a v kostole obetovali syry a oštiepky. Potom nasledovalo vyúčtovanie sa s majiteľmi oviec a spoločná hostina, ktorej neodmysliteľnou súčasťou bola hudba, tanec a spev.“ priblížil jeden z odborných garantov podujatia PhDr. Ivan Murin, PhD.

Hlavným zámerom podujatia je zachovať valaskú a ovčiarsku tradíciu v regióne Gemer-Malohont, ako aj zvyky spojené s ukončením pastierskej sezóny. Snahou organizátorov je priblížiť ich súčasnej generácii prostredníctvom kultúrno-osvetovej aktivity Slovenské mitrovanie a poukázať na význam ovčiarstva ako špecifickej súčasti tradičnej ľudovej kultúry i dnešnej reality. Cieľom je zároveň zvýšiť povedomie verejnosti o tradičných spôsoboch obživy našich predkov cez osvojovanie si zručností v oblasti chovu oviec, spracovania ich produkcie a remesiel súvisiacich nielen s ovčiarstvom.

Organizátormi podujatia sú Miestna akčná skupina MALOHONT, Salaš pod Maginhradom Veľké Teriakovce a Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote v spolupráci s odborným garantom, ktorým je Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a ďalšími partnermi. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, Banskobystrický samosprávny kraj a obec Veľké Teriakovce, k podpore podujatia prispela aj viac ako desiatka sponzorov. Podujatie sa koná za každého počasia.