Prezentácia regiónu

Mitrovaním sme ukončili pastiersku sezónu v regióne

Už po tretí krát sa na Salaši pod Maginhradom vo Veľkých Teriakovciach stretli milovníci tradícií, ovčiarstva a dobrého jedla, aby si spoločne pripomenuli starý zvyk – mitrovanie, ktorým sa na sv. Demetera končí pastierska sezóna.

 

 

Aj tento rok boli pre návštevníkov podujatia pripravené ukážky prác na salaši, tance a hudba pastierskej valaskej kultúry, baranie špeciality a ďalšie sprievodné aktivity.

 

Celoslovenský rozmer podujatiu dodal piatkový (24.10.) odborný program spojený s vyhodnotením najlepších chovateľov za rok 2013, o ktorý sa postaral Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku. Úvod seminára patril prezentácii územia MAS MALOHONT prostredníctvom aktivít v prospech poľnohospodárov a miestnych výrobcov, ako aj cez vystúpenie kokavských fujaristov a Andejky Vranskej s doprovodom. Ceny pre najlepších chovateľov boli udelené v siedmych kategóriách, pričom v dvoch z nich bodoval aj domáci poľnohospodársky podnik KEĽO A SYNOVIA s.r.o. Veľké Teriakovce, ktorý získal 2. miesto za mliekové a 3. miesto za mäsové plemená oviec.

 

Ukážky strihania oviec, výroby syrov a pareníc, odvárania žinčice či spracovania ovčej vlny otvárali sobotňajší (25.10.) program určený pre širokú verejnosť a boli jeho súčasťou až do popoludnia.

Atmosféru celého dňa dotvárali remeselníci s dreveným bačovským riadom, pastierskymi bičmi, kapsami, opaskami, košíkmi, vyrezávanými drevenými plastikami, spracovanými kožami, ako aj s výrobkami z ovčej vlny ako boli svetre, guby, zápästky i bytové doplnky.

 

Spracovaniu ovčej vlny bola venovaná aj výstava v mlyne, kde sa okrem toho konala aj hudobná tvorivá dielňa v hre na pastierske hudobné nástroje realizovaná v rámci projektu Čarovná studnička.

Kuchárske umenie v príprave jedál z baranieho mäsa predviedlo sedem súťažných družstiev, ktoré zaujali nielen prípravou baraních špecialít, ale aj prestieraním či ponukou ďalších dobrôt ako boli domáce koláče či pálenka. Aj tento rok prevládal medzi jedlami baraní perkelt pripravený na rôzne spôsoby. Práve s perkeltom obsadilo družstvo Teriakovskí valibuci tretie miesto, druhé v poradí sa umiestnili dôchodkyne z Hrachova s baraňou kapustnicou a víťazným jedlom sa stala netradičná špecialita Kyreiská baranina s tradičnými lokšami z dielne Kokavskej ambasády zo Zvolena.

Valaské hody nazývané mitrovanie sa spájali s ukončením pastierskej sezóny, kedy sa bačovia a valasi vracali do dedín vo sviatočných šatách a v kostole obetovali syr a oštiepky. Potom nasledovalo vyúčtovanie sa s majiteľmi oviec a spoločná hostina, ktorej neodmysliteľnou súčasťou bola hudba, tanec a spev.

 

Rovnakým spôsobom vyvrcholil aj poobedňajší program podujatia, v ktorom viac ako dvojhodinové pásmo hudby, tanca a spevu vyskladali svojimi vystúpeniami hostia z Folklórnej skupiny Kýčera z Čierneho Balogu a z Folklórneho súboru Poľana zo Zvolena. V programe vystúpili aj heligonkári z FS Vepor z Klenovca, fujaristi Murínovci z Kotošky, Milan Katreniak a Roman Košičiar z Tisovca, Dušan Ceber z Pokoradze, Andrej Babiar z Príbeliec a heligonkári Jaroslav Petrinec z Antalky a Andrej Kamenský z Kružna.

 

Záver podujatia patril posedeniu a voľnej zábave pri ľudovej hudbe Folklórneho súboru Vepor z Klenovca, ktorá sa starala o dobrú náladu v Humne počas celého dňa.

Vďaka všetkým spoluorganizátorom, dobrovoľníkom, remeselníkom a účinkujúcim sa aj tento rok podarilo naplniť poslanie tohto podujatia, ktorým je propagácia tradičného ovčiarstva, života na salaši, zvykoslovia, hudobného a tanečného folklór našich predkov.

 

 

Hlavnými organizátormi podujatia boli Miestna akčná skupina MALOHONT, Salaš pod Maginhradom Veľké Teriakovce, Gemersko – malohontské osvetové stredisko Rimavská Sobota a Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku. Odborným garantom podujatia bola Katedra životného prostredia Fakulty prírodných vied UMB Banská Bystrica. Spoluorganizátormi podujatia boli Občianske združenie OZVENY Hrachovo a Gemerská poľnohospodárska a potravinárska komora Rimavská Sobota.

 

Autorom myšlienky podujatia je etnológ a andragogik PhDr. Ivan Murín, PhD. z UMB Banská Bystrica v spolupráci s manželmi Stanislavou a Jaroslavom Zvarovcami z Klenovca.

Podujatie finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR a Banskobystrický samosprávny kraj. Časť aktivít bola spolufinancovaná z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013.

Autori foto: Imrich Garláty a Miroslava Vargová