Prezentácia regiónu

Mená víťazov fotosúťaže sa dozvieme na výstave

Srdečne vás pozývame na vernisáž výstavy fotografií zo súťaže Malohont mojimi očami 2018, ktorá sa uskutoční v Knižnici prof. Štefana Pasiara v Hnúšti v stredu 12.12.2018 o 16:00 hod. Počas výstavy sa dozvieme mená autorov víťazných fotografií, ktoré si budete môcť spolu s ďalšími pozrieť v priestoroch knižnice až do konca marca 2019. Otvorenie výstavy spríjemní Spevácky zbor pri Základnej umeleckej škole v Hnúšti.

V tomto roku sa do súťaže zapojilo 27 fotografov vo veku od 16 do 76 rokov nielen z obcí zaradených do územia Miestnej akčnej skupiny MALOHONT, ale aj z miest ako Rimavská Sobota, Tornaľa, Brezno či Banská Bystrica. Zo 132 fotografií bolo 19 vyradených kvôli nesplneniu podmienok súťaže, pričom najčastejším dôvodom bola nedostatočná veľkosť, nedodržanie maximálneho počtu a miesta zhotovenia fotografií. Zvyšných 113 fotografií postúpilo do hlasovania verejnosti, ktoré prebiehalo začiatkom novembra tohto roka. Najviac z nich súťažilo v kategórii Prírodné krásy (51), potom nasledovali kategórie Ľudia a život (23), Naše obce (20) a kategória Kultúrne dedičstvo (19). O víťazoch v jednotlivých kategóriách rozhodovala okrem verejnosti aj hodnotiaca komisia.