Spolupráca

Máte viac ako 50 rokov?

Vek môže naozaj zohrávať dôležitú rolu pri prijímaní nových ľudí do zamestnania a preto sa treba na to pripraviť. Chcete rozbehnúť novú prácu, ktorá vás baví, len neviete nájsť odvahu? Príďte na predstavenie projektu, v rámci ktorého chceme spolu s vami vytvoriť v našom regióne priestor pre lepšie zamestnanie sa ľudí po 50-tke.

Ľudia po 50-tke toho vedia veľmi veľa. A to nielen v oblasti, v ktorej doteraz pracovali, či pracujú. Mnohí majú výborné vedomosti a zručnosti v oblastiach, ktoré boli doteraz skôr ich záľubou, napr. remeslá, záhrada, pečenie a veľa ďalších vecí. Chceme spolu s VAMI a pre VÁS vytvoriť v našom regióne priestor pre lepšie zamestnanie sa ľudí po 50-tke (50+).

Máme podporený projekt s názvom Zamestnávanie 50+ na regionálnej úrovni. Bude sa realizovať v Banskobystrickom kraji, konkrétne na území Partnerstiev Hontiansko-Dobronivskom, Hontiansko-Novohradskom a Malohontu. Jedná sa o územie okresov Zvolen, Krupina, Veľký Krtíš a Rimavská Sobota. Projekt sme pripravili s ľuďmi ktorých poznáte z regiónu a tiež so skúsenými odborníkmi, z ktorých asi 90% je tiež vo veku 50+. Ak má vzniknúť dobrá stratégia zamestnávania 50+ v našom regióne, musíme ju robiť spolu.

Pozývame vás dňa 12. júna 2018 o 16:00 do priestorov budovy Občianskeho združenia OZVENY na ulici Sama Vozára č. 154 v Hrachove na predstavenie projektu. Chceme od začiatku poznať vaše otázky, názory, obavy či nápady.

Počet a mená účastníkov je potrebné nahlásiť do piatku 8. júna 2018 do 16:00 hod. mailom na kristina.furmanova95@gmail.com alebo telefonicky na č. 0911 472 771, resp. 0905 715 814.

Projekt Zamestnávanie 50+ na regionálnej úrovni realizuje Centrum vzdelávania neziskových organizácií (CVNO), so sídlom v Banskej Bystrici. Partnerom projektu je Občianske združenie Vidiecky parlament na Slovensku (VIPA SK).

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.