Spolupráca

Máte 50 a viac rokov? Je tu pre vás pripravený dotazník

V rámci projektu Zamestnávanie 50+ na regionálnej úrovni sa v našom regióne realizuje prieskum zameraný na vytvorenie podmienok pre lepšiu prácu pre ľudí starších ako 50 rokov. Prieskum je určený pre nezamestnaných, ako aj pre tých, ktorí prácu majú. Vaše názory sú pre nás dôležité, preto Vás chceme požiadať o vyplnenie dotazníka. Vyplnenie Vám zaberie približne päť minút. Dotazník je anonymný.

Pre vyplnenie dotazníka kliknite SEM.
Dotazník je sprístupnený do 31.10.2018 a tlačená forma je k dispozícii v sídle MAS MALOHONT, na ulici Sama Vozára 154 v Hrachove.

Projekt Zamestnávanie 50+ na regionálnej úrovni realizuje Centrum vzdelávania neziskových organizácií (CVNO), so sídlom v Banskej Bystrici. Partnerom projektu je Občianske združenie Vidiecky parlament na Slovensku (VIPA SK).

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.