Prezentácia regiónu

Návrat do dvora MAS MALOHONT v Drienčanoch

Po minuloročnej prezentácií na folklórnom festivale Koliesko sme sa v sobotu 22. júla s dvorom MAS rozhodli zavítať do najrozprávkovejšej dediny nášho regiónu – do Drienčan. Práve tu sa konal už 14. ročník podujatia s názvom Dedina ožíva. Tak ako v predošlých ročníkoch, aj tentokrát prebiehala na podujatí súťaž o najrozprávkovejší dvor, v ktorej sme sa umiestnili na 2. mieste. A to aj vďaka Jankovi Hraškovi, ktorý hneď pri vstupe vítal návštevníkov súťažou v hádzaní kruhmi alebo loptičkami – „hráškami“. Atmosféru dotvárali dobrovoľníci prezlečení za rozprávkové postavy či kulisy z ďalších Dobšinského rozprávok ako napríklad Dlhý nos, Soľ nad zlato, O troch grošoch, ktoré zhotovila v rámci výtvarnej súťaže Z rozprávky do rozprávky Základná škola s MŠ Juraja Palkoviča v Rimavskej Bani.

Pre návštevníkov boli okrem iného pripravené propagačné materiály o miestnej akčnej skupine i regióne Malohont, mohli okoštovať tradičné dobroty z regiónu ako sú škvarkovníky, kapustníky, krompľaníky, bryndzovník či štrúdle a nechýbala ani domáca pálenka. Tí hladní si u nás mohli pochutnať na kapustnici, pečenej klobáse, špízoch a varenej kukurici a o občerstvenie smädných sa postaral Cafe Retro Bar z Hnúšti.

Prezentácia MAS a regiónu Malohont by ani tentokrát nebola možná bez našich dobrovoľníkov – Olinky Maciakovej, Miladky Kochanovej, Mirky Vargovej, Ivka Vargu, Elenky Kubaliakovej, Miška Kubaliaka, Alenky Segedyovej, Ivky Kováčovej, Kiky Furmanovej, Aďka Cavara, Gabka Cavara, Frederiky Slížikovej a Tonky Bardiovej, ktorým touto cestou ešte raz veľmi pekne ďakujeme. Rovnako patrí veľká vďaka heligonkárom Jarkovi Petrincovi a Aďkovi Kamenskému, ktorí sa postarali o zábavu v našom dvore.

Osobitne ďakujeme obci Drienčany za poskytnutie priestoru a všetkým našim členom a dobrovoľníkom, ktorí nám pomohli pri príprave a realizácii dvora MAS sponzorským príspevkom, napečením tradičných dobrôt a zapožičaním všetkého možného aj nemožného, čím sme dotvorili atmosféru dvora: Mesto Hnúšťa, obec Kružno, občianske združenia OZVENY Hrachovo a RODON Klenovec, Mgr. Grigorij Šamin – BAU TRADE Hnúšťa, Cafe Retro Bar Hnúšťa, Ondrej Knechta, Mgr. Elena Polóniová, Adrián Cavar, Alena Segedyová, Veronika Muránska, Mgr. Katarína Moncoľová, Mária Konairová, Elena Kubaliaková a Ing. Ján Sklenár.