Prezentácia regiónu

MAS na Klenovskej rontouke – tentokrát v malom

V dňoch 27. – 28. júna sa konal v Klenovci folklórny festival Klenovská rontouka, na ktorom sme prezentáciu MAS vo forme dvora nahradili prezentačným stánkom v rámci jarmoku remesiel.

V stánku MAS sme počas dvoch dní prezentovali prostreníctvom propagačných materiálov zaujímavosti z územia MAS, ako aj prvé informácie o príprave regionálnej značky GEMER-MALOHONT. Nechýbali ani tradičné dobroty ako chlieb s masťou, škvarkovníky či drienkovica. Jarmoku remesiel sa zúčastnili aj niekoľkí remeselníci a výrobcovia, ktorí sa podiľali na príprave kritérií pre udelenie regionálnej značky a patria medzi jej potenciálnych nositeľov.

Po niekoľkých rokoch sme desiatkam dobrovoľníkov, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii programu a jedál vo dvore MAS, dopriali voľno. Myslíme si, že zaslúžene, čoho dôkazom bolo pre nás aj to, že mnohí návštevníci rontouky si náš dvor obľúbili a hľadali ho aj tento rok. Tento záujem nás nesmierne teší.

Aj napriek menšej forme prezentácie bolo pri stánku MAS stále živo, o čo sa postarali aj dobrovoľníčky MAS – Henka Struhárová, Paula Kvasová, Arleta Kovácsová, Miška Muránska a Gabika Medveďová.