Prezentácia regiónu

Dvor MAS MALOHONT na Klenovskej rontouke

Návštevníci folklórnych slávností Klenovská rontouka si mohli tento rok vo Dvore MAS MALOHONT pochutnať na tradičných slaných i sladkých dobrotách, zaspievať si s ľudovou hudbou, stretnúť Jánošíka s Aničkou, ale aj dostať palicou na dereši od drába.

Vo Dvore MAS MALOHONT s podnázvom Jánošíkov dvor ste mohli tento rok stretnúť Jánošíka s Aničkou, ktorí spolu s ďalšími pomocníkmi ponúkali návštevníkov dvora rôznymi dobrotami z nášho regiónu. O tie sa postarali šikovné ruky ľudí z občianskych združení a niekoľkých obcí v MAS, vďaka ktorým si mohol každý pochutnať na syroch, klobáske, boľastníkoch, škvarkovníkoch, chlebe s masťou, ale aj na výbornej domácej pálenke z páleníc z územia MAS.

O dobrú náladu vo dvore sa starali Heligonkári z Kokavy nad Rimavicou, Ľudová hudba z Krupiny a náhodní okoloidúci účinkujúci.

Ani tento rok nechýbala prezentácia aktivít a ponuky cestovného ruchu v MAS prostredníctvom propagačných materiálov. Novinkou bola výstava fotografií 1. ročníka súťaže Najkrajšia fotografia MAS, v rámci ktorej boli v sobotu ocenení autori víťazných fotografií.

K pohostinnosti a celkovej atmosfére vo dvore prispeli najmä dobrovoľníci z občianskych združení, podnikateľských subjektov a obcí v MAS, bez ktorých pomoci by toto podujatie nebolo možné zorganizovať.

 

Poďakovanie patrí predovšetkým Gabike Medveďovej, Miladke Kochanovej, Henike Struhárovej, Inge Palatínusovej, Veronike a Miške Muránskej, Števkovi a Ivke Horváthovcom, Ľubke Šajgalíkovej, Soni Nosáľovej, Anke Urvovej, Slavke Trgiňovej, Ivkovi Vargovi, Aji Kovácsovej, Anitke a Marke Koniarovej, Mirke Bartókovej, Jozefovi Mitterovi, Zuzke Vysokaiovej, Elene a Michalovi Kubaliakovcom, Peťovi Zezulovi, Oľge Maciakovej, Drahovi Širúčkovi, Katke Bálintovej, Katke Borákovej, Petrovi Laššákovi.

 

Vďaka patrí aj všetkým ostatným občianskym združeniam, mikroregiónom a obciam za zapožičanie výzdoby, potrebného náradia, lavíc a stolov do dvora, ako aj všetkým ľuďom, ktorí napiekli alebo zabezpečili rôzne dobroty do dvora MAS.