Prezentácia regiónu

Prezentácia regiónu Malohont na Koliesku

Po 2-ročnej prestávke Miestna akčná skupina MALOHONT v dňoch 5. a 6. augusta 2016 opäť otvorila svoj dvor na folklórnom festivale Koliesko v Kokave nad Rimavicou, kde prezentovala svoju činnosť, šikovných ľudí a ponuku cestovného ruchu v regióne Malohont. Nechýbala ochutnávka tradičných dobrôt, domácej pálenky či ľudová hudba.

Pri parkovisku vedľa kultúrneho domu vyrástol vďaka 15 dobrovoľníkom MAS dvor, v ktorom boli pre návštevníkov podujatia pripravené propagačné materiály o aktivitách a území MAS, ochutnávka tradičných dobrôt ako škvarkovníky, bryndzovníky, štrúdle, chrapne (boľastníky), kysnuté koláče, chlieb s masťou a cibuľkou či domáca slivovica a hruškovica. Prostredníctvom fotografii, ktoré zdobili dvor, sa návštevníci mohli oboznámiť s turistickými zaujímavosťami regiónu Malohont, regionálnymi produktmi, ako aj možnosťami ubytovania a stravovania.

Niečo pod zub mohli návštevníci ochutnať aj z kuchyne reštaurácie Koliba z Hnúšte, ktorá sa postarala o stravovanie a občerstvenie návštevníkov dvora.

Návštevníkov dvora MAS MALOHONT vítal pri vstupe Janko Hraško, s ktorým si mohli zasúťažiť v hode kruhmi. Atmosféru dvora spestrili aj tvorivé dielne v podaní dobrovoľníčok občianskeho združenia Šanca pre Dražice, v rámci ktorých si záujemcovia mohli vyrobiť náramok na cievke alebo vyšívané srdiečko plnené levanduľou. O dobrú náladu vo dvore sa v piatok postarali heligonkári Jaroslav Petrinec a Andrej Kamenský, ktorých v sobotu vystriedali Ján Kožiak a Ľubomír Zvara z Folklórneho súboru Vepor z Klenovca.

Veľká vďaka patrí našim dobrovoľníkom, ktorí svoj čas venovali prezentácii MAS a regiónu Malohont – Oľge Maciakovej, Milade Kochanovej, Zuzke Vysokaiovej, Kristínke Furmanovej, Henke Struhárovej, Dušanovi Palikovi, Michalovi Kubaliakovi, Aďovi Cavarovi, Inge Palatinusovej, Marte Gortovej, Angelike Zvarovej, Marte Kožiakovej, Ľubke Husmanovej z občianskeho združenia RODON Klenovec a heligonkárom Jarkovi Petrincovi, Aďovi Kamenskému, Jankovi Kožiakovi a Ľubkovi Zvarovi.

Ďakujeme aj všetkým občianskym združeniam, mikroregiónom a obciam, ktoré sa akokoľvek podieľali na príprave a realizácii dvora MAS, či už zapožičaním výzdoby, stolov a lavíc alebo napečením rôznych dobrôt. ĎAKUJEME.