Prezentácia regiónu

Prezentácia MAS na Koliesku v Kokave

Prvý augustový víkend (02. – 03.08.) zavítali viac ako dve desiatky dobrovoľníkov Miestnej akčnej skupiny MALOHONT na folklórny festival Koliesko do Kokavy nad Rimavicou, aby tam počas dvoch dní prezentovali územie, aktivity a zručných ľudí z MAS.

Dobrovoľníci MAS vytvorili vedľa kultúrneho domu atmosféru tradičného dvora, na ktorom okrem propagačných materiálov z územia MAS ponúkali návštevníkom podujatia ochutnávku miestnych špecialít z rôznych častí regiónu a nechýbala ani ponuka tradičných jedál. Po Klenovci a Drienčanoch bola po tretíkrát súčasťou prezentácie MAS aj výstava fotografií 1. ročníka fotosúťaže.

Sprievodnými aktivitami, ktoré dvor MAS MALOHONT oživili, boli remeselné dielne v podaní dobrovoľníkov občianskeho združenia RODON a DFS Mladosť z Klenovca, kde ste si mohli vyrobiť košík a vyskúšať maľovanie na sklo či servítkovú techniku. Tvorilo sa aj v dielňach so včeľou tematikou v réžii občianskeho združenia kRaj, ktoré si pripravilo pre návštevníkov dvora aj ukážku medobrania.

O dobrú náladu vo dvore sa starali heligonkári Folklórneho súboru Vepor z Klenovca, návštevníci, náhodní okolidúci, ako aj ďalší muzikanti, ktorí sa v našom dvore zastavili.

Za prezentáciu MAS na Koliesku v Kokave nad Rimavicou ďakujeme zas a znova našim stálym dobrovoľníkom – Oľge Maciakovej, Gabike Medveďovej, Henike Struhárovej, Vladkovi a Marcelke Jakabšicovcom, Števkovi Horváthovi, Ivkovi Vargovi, Ľubke Husmanovej, Paľkovi Vančíkovi, Jarkovi Zvarovi, Jožkovi Bulkovi, Anitke Koniarovej, Martine Hiblerovej, Inge Palatínusovej, Marte Gortovej, Aji Kovácsovej, Annamárii Brndiarovej, Lucii Krajčiovej, Angelike Zvarovej, Elenke Mináčovej, Ivetke Dovalovej, Marte Kožiakovej, Soni Bencovej, Veronike Muránskej, Zuzke Vysokaiovej, Drahovi Širúčkovi, Davidovi Turčánimu, Soni Keresztesovej a Petrovi Laššákovi, ako aj Tomášovi Hlôškovi, Mati Sojkovej a ich partii.

 

Vďaka patrí aj všetkým ostatným občianskym združeniam, mikroregiónom a obciam za zapožičanie výzdoby, potrebného náradia, lavíc a stolov do dvora, ako aj všetkým ľuďom, ktorí napiekli alebo zabezpečili rôzne dobroty do dvora MAS.

 

Séria propagačných podujatí v podobe dvora MAS je pre tento rok ukončená. Veríme, že sme vo všetkých troch obciach potešili Vaše oči, uši, brušká i srdcia a že sme Vám ukázali, že náš región má svoje čaro a mnoho aktívnych a šikovných ľudí.