Prezentácia regiónu

MAS MALOHONT na Agrokomplexe v Nitre

Aj tento rok sme sa zúčastnili spoločnej prezentácie miestnych akčných skupín (MAS) na 39. ročníku výstavy Agrokomplex v Nitre, ktorú rovnako ako za posledné roky zastrešovala Národná sieť rozvoja vidieka SR.

Počas štyroch dní (23. – 26. augusta 2012) sme propagovali turistické možnosti a vybrané zariadenia cestovného ruchu v našom regióne, aktivity MAS, miestne produkty a tradičnú kultúru v podaní členov Folklórneho súboru Vepor z Klenovca. Tento rok sme mali svoje zastúpenie aj na módnej prehliadke krojov, ktorá bola jedným zo sprievodných podujatí spoločnej prezentácie MAS v pavilóne M1. Okrem toho sme miestnymi produktami prispeli aj na vidiecku večeru, ktorej sa zúčastnili všetci vystavovatelia vrátane partnetov zo zahraničia.

Štyri dni v Nitre boli o prezentácii MAS, o stretnutiach so spolupracujúcimi organizáciami i o nadväzovaní nových kontanktov. Za aktívnu účasť a propagáciu MAS ďakujeme našim členom a dobrovoľníkom – predsedkyni Oľge Maciakovej, Miladke Kochanovej, Drahuške Krnáčovej, Martinke Stejskalovej, členom FS Vepor z Klenovca a starostom obcí Hrachovo a Vyšný Skálnik, ako aj ostatným, ktorí nám prispeli miestnymi špecialitami či akokoľvek inak.