Projekty MAS

MAGINHRAD: Nálezy zo stredoveku a ďalšie novinky

V posledných mesiacoch bola na Maginhrade zrealizovaná ďalšia brigáda, ako aj ďalšia etapa archeologického výskumu v rámci projektu podporeného Nadáciou Slovenskej sporiteľne. Okrem toho tu pribudol altánok s posedením a ohnisko.

Brigáda zameraná na údržbu okolia rozhľadne a prípravu miesta pre výstavbu prístrešku sa konala 29. septembra v spolupráci s Mikroregiónom Rimava a Rimavica. Zúčastnilo sa jej dobrovoľníci z obcí Rimavská Baňa, Čerenčany a Nižný Skálnik, z občianskeho združenia OZVENY a pracovníčky Miestnej akčnej skupiny MALOHONT. Okrem kosenia, hrabania a pletia, boli z prírodných materiálov vybudované ďalšie schodíky v kopci od Nižného Skálnika pre uľahčenie výstupu aj zostupu z Maginhradu po zelenej turistickej trase.

Súčasťou projektu bol aj archeologický výskum, ktorý prebiehal pod vedením archeológa Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote PhDr. Alexandra Botoša na mieste jedinej kruhovitej prepadliny, ktorá bola identifikovaná v centrálnej časti pravdepodobného hradného areálu. „Cieľom výskumu bolo overiť jej funkciu, pričom sme predpokladali odkrytie zaniknutého objektu z obdobia stredoveku.“ priblížil vedúci výskumu PhDr. Alexander Botoš.

Archeologický výskum trval celkovo 5 dní a bol vykonaný prostredníctvom troch zisťovacích sond, ktoré boli hĺbené ručne za pomoci piatich pracovníkov obce Nižný Skálnik. „V jednej z nich boli sporadicky zistené keramické fragmenty z tela nádob zdobené obežnými ryhami, ktoré môžeme zaradiť do obdobia vrcholného stredoveku (13. – 14. storočie). V tejto sonde bol zistený aj nález kovaného železného klinca.“ uviedol Alexander Botoš a dodal, že archeologickým výskumom bol odkrytý objekt vysekaný do andezitového podložia, ktorého interpretácia je neznáma. Predpokladá sa, že objekt bol pôvodne vyhĺbený za účelom následnej výstavby murovaného objektu, ku ktorej z neznámych príčin nedošlo. Na základe nálezu železného klinca v interiéri tohto objektu sa zároveň predpokladá, že objekt pochádza z obdobia stredoveku. Po ukončení archeologického výskumu boli archeologické sondy zahrnuté a terén bol uvedený do pôvodného stavu.

„V rámci projektu bol neďaleko rozhľadne Maginhrad postavený prístrešok s posedením a upravené ohnisko, ku ktorému pribudli lavičky, čím sme vytvorili zázemie určené pre oddych a občerstvenie návštevníkov. Na to bude nadväzovať ďalšia brigáda dobrovoľníkov a pracovníkov obcí, ktorí sa postarajú o natretie prístrešku a lavičiek. Okrem toho budú pokračovať aj v zlepšení dostupnosti rozhľadne.“ uzavrela Elena Kubaliaková, koordinátorka projektu.

Projekt realizuje obec Nižný Skálnik v spolupráci s Miestnou akčnou skupinou MALOHONT a s podporou Nadácie Slovenskej sporiteľne v rámci grantového programu Obce bližšie k vám.