Výzvy MAS

Konal sa seminár k príprave projektov

Tento týždeň sa počas dvoch dní (27. – 28.4.) konal v priestoroch MAS seminár k príprave projektov zameraných na činnosti v oblasti vidieckeho cestovného ruchu, ktoré je možné predkladať do vyhlásenej výzvy na predkladanie projektov, najneskôr do 21.6.

Semináru sa zúčastnilo 12 účastníkov, ktorí boli v úvode seminára oboznámení s podmienkami výzvy č. 3/PRV/MAS/16. Ďalším programom seminára sprevádzali účastníkov počas obidvoch dní lektori Agentúry pre rozvoj vidieka v Nitre – Ing. Viera Paučírová a Ing. Milan Michalička, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s prípravou projektov pre podnikateľov, nielen z oblasti cestovného ruchu.

Účastníci seminára boli oboznámení s významom podnikateľského plánu aj s jednotlivými krokmi potrebnými k jeho spracovaniu. Následne prešli lektori bod po bode celý formulár žiadosti o nenávratný finančných príspevok (projektu) a poskytli účastníkom cenné rady ako projekt spracovať a akým chybám sa vyvarovať. Druhý deň seminára bol venovaný splneniu a preukázaniu kritérií stanovených vo výzve a prílohám, ktoré je potrebné k projektu predložiť. Nezodpovedané otázky z oboch dní boli spracované a následne zaslané na Pôdohospodársku platobnú agentúru do Bratislavy.