Prezentácia regiónu

Nech sa páči: Kalendár podujatí na rok 2016

Už po siedmykrát vám prinášame informácie o kultúrno – spoločenských a športových podujatiach na území Miestnej akčnej skupiny (MAS) MALOHONT. Aj v roku 2016 je pre vás pripravená rôznorodá ponuka podujatí, na ktoré ste srdečne pozvaní.

Kalendár podujatí na rok 2016 bol zostavený v spolupráci s obcami, mikroregiónmi, kultúrnymi strediskami, občianskymi združeniami a aktívnymi občanmi z regiónu Malohont a priebežne počas roka bude pravidelne aktualizovaný (min. 1 krát za mesiac). Tieto podujatia sú dôkazom toho, že v obciach našej MAS žijú stovky šikovných ľudí, ktorí robia tento región skutočne aktívnym. Kalendárom podujatí chceme poukázať na ich snahu a čas, ktorý týmto aktivitám venujú.

Srdečne ste vítaní na každom jednom podujatí. Svojou účasťou dotvárate ich atmosféru a podporujete snahu mnohých aktivistov a organizátorov, ktorí sa každoročne podieľajú na ich realizácii, a tým aj na spestrení života v tomto regióne. Aj napriek našej spoločnej snahe sa nám určite nepodarilo zozbierať informácie o všetkých podujatiach, ktoré sú naplánované na tento rok, preto radi uvítame vašu spoluprácu pri aktualizácii kalendára podujatí priebežne počas roka.

Okrem elektronickej verzie bude v januári do každej obce a do vybraných zariadení v území MAS distribuovaná tlačená verzia kalendára s výberom podujatí vo forme plagátu a prostredníctvom novín aj do každej domácnosti v 43 obciach zahrnutých do MAS MALOHONT.